Wykładowca

Jacek Kołaczyński

Profil zawodowy: praktyk i ekspert w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, finansów, controllingu, autor i opiekun merytoryczny certyfikowanych programów szkoleniowych w FRR, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w FRR Edukacja i ukończone szkolenia: absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: Rachunkowość, ukończone studia podyplomowe „Post-graduate studies in Financial Management” w Luton Business School, ukończone anglojęzyczne studia MBA na University of Bedfordshire w Wielkiej Brytanii, certyfikat księgowy Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, CIMA Advanced Diploma in Management Accounting, absolwent międzynarodowego programu dla kadry managerskiej na licencji Harvard University, końcowa certyfikacja na biegłego rewidenta Doświadczenie: blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych i kontroli (Główny Księgowy, Kierownik Controllingu, Dyrektor Finansowy), obecnie dyrektor finansowy w globalnej grupie kapitałowej, dodatkowo wieloletni współpracownik biur księgowości, doradztwa podatkowego i największych firm audytorskich, posiada ponad 10-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego ze zrealizowanymi ponad 10 tysiącami godzin szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych, tematyce MSR/MSSF oraz szeroko rozumianym zarządzaniem finansami i podatkami (PIT, CIT, VAT) oraz controllingiem w grupach kapitałowych.

Wykładowca prowadzi szkolenia
USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG (kod zawodu 121102)

Data: 2019-01-19 - 2019-03-31 Lokalizacja: Warszawa

3.486,80 zł netto

3.486,80 zł brutto

3.790,00 zł brutto

INSTRUMENTY FINANSOWE I RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ - WEEKENDOWO

Data: 2019-01-19 - 2019-01-20 Lokalizacja: Katowice

990,00 zł netto

990,00 zł brutto

GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)

Data: 2019-01-19 - 2019-03-31 Lokalizacja: Warszawa

3.486,80 zł netto

3.486,80 zł brutto

3.790,00 zł brutto

DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)

Data: 2019-01-19 - 2019-03-31 Lokalizacja: Warszawa

4.314,80 zł netto

4.314,80 zł brutto

4.690,00 zł brutto

FINANSE DLA DYREKTORÓW I MENEDŻERÓW

Data: 2019-01-19 - 2019-03-31 Lokalizacja: Warszawa

3.486,80 zł netto

3.486,80 zł brutto

3.790,00 zł brutto

KONTROLER FINANSOWY (kod zawodu 241107)

Data: 2019-01-26 - 2019-03-31 Lokalizacja: Warszawa

3.302,80 zł netto

3.302,80 zł brutto

3.590,00 zł brutto

USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG (kod zawodu 121102)

Data: 2019-01-26 - 2019-04-07 Lokalizacja: Katowice

3.790,00 zł netto

3.790,00 zł brutto

KONTROLER FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107)

Data: 2019-01-26 - 2019-03-31 Lokalizacja: Warszawa

4.130,80 zł netto

4.130,80 zł brutto

4.490,00 zł brutto

DYREKTOR FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006)

Data: 2019-01-26 - 2019-04-07 Lokalizacja: Katowice

4.690,00 zł netto

4.690,00 zł brutto

GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)

Data: 2019-01-26 - 2019-04-07 Lokalizacja: Katowice

3.790,00 zł netto

3.790,00 zł brutto

FINANSE DLA DYREKTORÓW I MENEDŻERÓW

Data: 2019-01-26 - 2019-04-07 Lokalizacja: Katowice

3.790,00 zł netto

3.790,00 zł brutto

MENEDŻER DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ (kod zawodu 241105)

Data: 2019-01-26 - 2019-03-24 Lokalizacja: Warszawa

2.198,80 zł netto

2.198,80 zł brutto

2.390,00 zł brutto

KONTROLER FINANSOWY (kod zawodu 241107)

Data: 2019-02-02 - 2019-04-07 Lokalizacja: Katowice

3.590,00 zł netto

3.590,00 zł brutto

KONTROLER FINANSOWY z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107)

Data: 2019-02-02 - 2019-04-07 Lokalizacja: Katowice

4.490,00 zł netto

4.490,00 zł brutto

MENEDŻER DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ (kod zawodu 241105)

Data: 2019-02-02 - 2019-03-31 Lokalizacja: Katowice

2.270,50 zł netto

2.270,50 zł brutto

2.390,00 zł brutto

990,00 zł netto

990,00 zł brutto

DYPLOMOWANY KSIĘGOWY

Data: 2019-02-09 - 2019-06-30 Lokalizacja: Warszawa

3.990,00 zł netto

3.990,00 zł brutto

RACHUNEK KOSZTÓW W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ - WEEKENDOWO

Data: 2019-02-24 Lokalizacja: Katowice

599,00 zł netto

599,00 zł brutto

CASH FLOW - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - weekendowo

Data: 2019-03-02 Lokalizacja: Warszawa

599,00 zł netto

599,00 zł brutto

ŁĄCZENIE I KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - WEEKENDOWO

Data: 2019-03-09 - 2019-03-10 Lokalizacja: Warszawa

990,00 zł netto

990,00 zł brutto

CASH FLOW - RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - weekendowo

Data: 2019-03-16 Lokalizacja: Katowice

599,00 zł netto

599,00 zł brutto

990,00 zł netto

990,00 zł brutto

INSTRUMENTY FINANSOWE I RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ - WEEKENDOWO

Data: 2019-06-01 - 2019-06-02 Lokalizacja: Warszawa

990,00 zł netto

990,00 zł brutto

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI I BIZNESEM - WEEKENDOWO

Data: 2019-06-15 - 2019-06-16 Lokalizacja: Warszawa

990,00 zł netto

990,00 zł brutto

zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać