Wykładowca

Dr Rafał Kusy

W swojej pracy zawodowej miał kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w największych bankach w obszarach związanych z ryzykiem kredytowym czy restrukturyzacją kredytów bankowych. Doświadczenie zdobył również w firmie RAPA Consulting zajmującej się ogólnie rozumianym doradztwem finansowym (biznes plany, programy restrukturyzacyjne, wyceny due dilligence, memoranda inwestycyjne). W karierze zawodowej był również członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Kusy brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania ryzykiem, analizą techniczną, portfelem inwestycyjnym, zarządzania finansami firm, biznes planami i planem finansowym, wyceną firm. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów oraz referatów naukowych. Prowadził zajęcia z m.in. zarządzania ryzykiem, analizy technicznej, matematyki finansowej, portfela inwestycyjnego, wyceny przedsiębiorstw i oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauki, w Akademii Leona Koźmińskiego, na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka.

Wykładowca prowadzi szkolenia

699,00 zł netto/brutto

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - warsztaty praktyczne

Data: 26.04.2019 Lokalizacja: Katowice

699,00 zł netto/brutto

AKADEMIA CONTROLLINGU

Data: 29.04.2019 - 21.05.2019 Lokalizacja: Warszawa

2.999,00 zł netto/brutto

RÓŻNICE RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ I ZARZĄDCZEJ W PRAKTYCE

Data: 29.04.2019 - 30.04.2019 Lokalizacja: Warszawa

1.199,00 zł netto/brutto

CONTROLLING KOSZTÓW

Data: 29.04.2019 - 30.04.2019 Lokalizacja: Warszawa

1.199,00 zł netto/brutto

BUDŻETOWANIE I METODY KONTROLI REALIZACJI BUDŻETU - warsztaty praktyczne

Data: 07.05.2019 - 08.05.2019 Lokalizacja: Warszawa

1.199,00 zł netto

1.099,00 zł netto/brutto

SKUTECZNY CONTROLLING BIZNESOWY I FINANSOWY - warsztaty praktyczne

Data: 13.05.2019 - 14.05.2019 Lokalizacja: Warszawa

1.199,00 zł netto/brutto

PODSTAWY FINANSÓW DLA NIEFINANSISTÓW

Data: 13.05.2019 - 14.05.2019 Lokalizacja: Warszawa

1.199,00 zł netto/brutto

699,00 zł netto/brutto

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ

Data: 14.05.2019 Lokalizacja: Warszawa

699,00 zł netto/brutto

EXCEL W PRACY ANALITYKÓW I KONTROLERÓW FINANSOWYCH

Data: 20.05.2019 - 21.05.2019 Lokalizacja: Warszawa

1.199,00 zł netto/brutto

CONTROLLING A SKUTECZNE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - warsztaty praktyczne

Data: 20.05.2019 - 21.05.2019 Lokalizacja: Warszawa

1.199,00 zł netto/brutto

BIZNESPLAN W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO

Data: 20.05.2019 - 21.05.2019 Lokalizacja: Katowice

1.199,00 zł netto

1.099,00 zł netto/brutto

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - warsztaty w Ms Excel

Data: 20.05.2019 - 21.05.2019 Lokalizacja: Katowice

699,00 zł netto/brutto

BIZNESPLAN W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO

Data: 27.05.2019 - 28.05.2019 Lokalizacja: Warszawa

1.199,00 zł netto/brutto

CONTROLLING KOSZTÓW

Data: 27.05.2019 - 28.05.2019 Lokalizacja: Katowice

1.199,00 zł netto

1.099,00 zł netto/brutto

CASH FLOW - BUDOWA I ANALIZA DLA FINANSISTÓW

Data: 27.05.2019 Lokalizacja: Warszawa

699,00 zł netto/brutto

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - warsztaty praktyczne

Data: 28.05.2019 Lokalizacja: Warszawa

699,00 zł netto/brutto

CONTROLLING OPERACYJNY I BUDŻETOWANIE - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Data: 03.06.2019 - 04.06.2019 Lokalizacja: Warszawa

1.199,00 zł netto/brutto

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH - warsztaty w Ms Excel

Data: 04.06.2019 Lokalizacja: Warszawa

699,00 zł netto/brutto

699,00 zł netto/brutto

ANALIZA KONDYCJI FIRMY NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Data: 11.06.2019 Lokalizacja: Warszawa

699,00 zł netto/brutto

GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)

Data: 06.07.2019 - 29.09.2019 Lokalizacja: Warszawa

3.790,00 zł netto

3.221,50 zł netto/brutto

USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG (kod zawodu 121102)

Data: 06.07.2019 - 29.09.2019 Lokalizacja: Warszawa

3.790,00 zł netto

3.221,50 zł netto/brutto

zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać