Łączenie różnych form pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej

18.05.2020 2020-05-18T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/997/laczenie-roznych-form-pomocy-w-ramach-tarczy-antykryzysowej
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Nie ma przeszkód, by przedsiębiorca skorzystał z tych czterech form wsparcia w ramach Tarczy. Trzy z nich tj.: zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie do wynagrodzeń z PUP oraz preferencyjna pożyczka z PUP mają wspólny mianownik są objęte pomocą publiczną z tytułu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce w następstwie COVID-19.
Limit kwotowy takiej pomocy na jednego przedsiębiorcę w rozumieniu prawa unijnego wynosi równowartość 800 tys. euro. Wyjątek od tego limitu występuje w sytuacji, gdy nie wystąpi pomoc publiczna, czyli dotyczy tylko dofinansowania do wynagrodzeń z tytułu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy z FGŚP. Niedozwolone jest uzyskanie dofinansowania do tych samych kosztów.

Zarówno przepisy art. 15g (dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP) jak i art. 15zzb (dofinansowanie do wynagrodzeń z PUP) specustawy, zakazują dublowania pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów. Jeżeli przedsiębiorca ma prawo za ten sam okres skorzystać jednocześnie ze zwolnienia ze składek ZUS oraz dofinansowania do wynagrodzeń, w ramach drugiej form pomocy nie ma już prawa do dofinansowania składek ZUS, ponieważ zdublowałby wsparcie do tych samych kosztów. Pomniejszenie dofinansowania odbywa się na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorcę we wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń.

W przypadku spadku obrotów gospodarczych o co najmniej:
•    30% – maksymalna łączna wartość dofinansowania za 1 miesiąc za pracownika wynosi 1.020,81 zł (tj. 50% minimalnego wynagrodzenia po pomniejszeniu o składki ZUS),
•    50% – 1.429,13 zł (czyli 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia bez składek ZUS),
•    80% – 1.837,46 zł (90% kwoty minimalnego wynagrodzenia bez składek ZUS).

Również mikroprzedsiębiorca, który wystąpi o dofinansowanie do wynagrodzeń, może też złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (nabór wniosków ogłaszany przez dyrektora PUP). Maksymalna kwota takiej pożyczki to 5 tys. zł. a jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Atrakcyjność tej pożyczki polega również na możliwości jej umorzenia. Odbywa się to na wniosek mikroprzedsiębiorcy, pod warunkiem, że ten będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Należy mieć również na uwadze, że przychód z tytułu umorzenia tej pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (PIT/CIT).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij