Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – najczęściej zadawane pytania

13.05.2020 2020-05-13T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/995/pozyczka-dla-mikroprzedsiebiorcow-najczesciej-zadawane-pytania
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W ramach Tarczy Antykryzysowej mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać niskooprocentowaną pożyczkę do 5.000 zł (z możliwością jej umorzenia). Na stronie internetowej MRPiPS www.gov.pl/web/rodzina pojawiły się już najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców związane z możliwością uzyskania tej formy pomocy.
Przedsiębiorcy najczęściej pytają Ministerstwo o następujące kwestie:
Czy przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą i przebywający jednocześnie na L4 może ubiegać się o pożyczkę?
TAK - o ile jednocześnie ponosi koszty prowadzenia działalności gospodarczej, których pokryciu służy pożyczka a działalność gospodarcza nie jest zawieszona.

Czy przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą i przebywający jednocześnie na zasiłku macierzyńskim może ubiegać się o pożyczkę?
TAK - o ile jednocześnie ponosi koszty prowadzenia działalności gospodarczej, których pokryciu służy pożyczka a działalność gospodarcza nie jest zawieszona.

Czy jeżeli przedsiębiorca prowadził, ale zawiesił swoją działalność przed 1 marca, a następnie rozpoczął prowadzenie jej na nowo albo wznowił jej wykonywanie po 1 marca może ubiegać się o pożyczkę?
NIE - warunkiem uzyskania pożyczki jest prowadzenie działalności przed dniem 1 marca 2020 r., co znaczy, że przedsiębiorca w dniu 29 lutego 2020 r. prowadził działalność gospodarczą (nie mogła być tego dnia działalność zawieszona), Działalność nie może być zawieszona również w dniu składania wniosku.

Czy przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wnioskować o pożyczkę?
TAK - pożyczka dla mikroprzedsiębiorców jest niezależną formą wsparcia i można ją łączyć z innymi instrumentami dostępnymi w ramach Tarczy Antykryzysowej, jednak środki dwóch lub więcej dofinansowań nie mogą być przeznaczone na pokrycie dokładnie tego samego kosztu.

Czy składając wniosek o umorzenie pożyczki trzeba przedstawić rachunki z dokonanych wydatków?
NIE - takie dokumenty należy zachować w razie ewentualnej kontroli.

Czy istnieją ograniczenia co do celów, na które można przeznaczyć środki z pożyczki?
NIE - jednak środki mają pokryć bieżące koszty działalności gospodarczej i być związane z jej prowadzeniem.

Czy można przyśpieszyć procedury akceptacji wniosków o pożyczkę przez Urzędy Pracy?
NIE – ale według zapewnień Ministerstwa Finansów mają być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. Podstawą przyznania pożyczki jest prawidłowo wypełniony wniosek (najlepiej złożony w formie elektronicznej).

We wniosku należy wypełnić rubrykę dotyczącą deklarowanej wielkości przedsiębiorstwa, w tym przypadku dokument odwołuje się do prawa przedsiębiorców. W załączniku do wniosku znajduje się odniesienie do definicji mikroprzedsiębiorcy z przepisów unijnych. Którą definicją się kierować?
Przedsiębiorca we wniosku powinien określić wielkość przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa krajowego - ustawy Prawo przedsiębiorców. Natomiast w załączniku musi podać wielkość przedsiębiorstwa zgodnie z prawem unijnym, nie ma to jednak wpływu na możliwość uzyskania pożyczki.

Przy wypełnianiu wniosku należy odpowiedzieć na pytanie, czy przedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę otrzymał już inną pomoc publiczną w ramach walki z COVID-19. Podmiot, który stara się o zwolnienie ze składek ZUS, nie wie, kiedy taką pomoc otrzyma. Co należy wtedy napisać we wniosku?
Zgodnie z przepisami, ZUS informuje płatnika o dokonanym zwolnieniu z opłacania składek poprzez profil płatnika w Platformie Usług Elektronicznych lub pocztą. Jeśli przedsiębiorca w dniu składania wniosku o pożyczkę nie otrzymał takiej informacji (nie dysponuje oficjalną wiedzą) to nie podaje jej we wniosku.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij