Brak informacji o posiadanym rachunku na białej liście podatników VAT w 2020 r.

10.02.2020 2020-02-10T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/943/brak-informacji-o-posiadanym-rachunku-na-bialej-liscie-podatnikow-vat-w-2020-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Obowiązek zapłaty na rachunek bankowy wskazany w nowym elektronicznym wykazie podatników VAT (białej liście) wszedł w życie od początku 2020 r.
W sytuacji sprawdzenia swoich danych w nowym elektronicznym wykazie podatników VAT i stwierdzenia,
że brakuje w nim informacji o posiadanym rachunku rozliczeniowym podatnik powinien zweryfikować, czy:
•    zgłosił do naczelnika urzędu skarbowego swój rachunek rozliczeniowy oraz
•    czy zgłoszony rachunek jest rachunkiem rozliczeniowym lub rachunkiem w SKOK otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeżeli ww. warunki nie są spełnione, podatnik zobowiązany jest złożyć zgłoszenie aktualizacyjne odpowiednio:
•    na druku NIP- 8 w przypadku spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
•    na druku NIP- 2 w przypadku spółek cywilnych,
•    na druku NIP- 7 w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, która nie podlega rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zgłoszenia aktualizacyjne NIP-8, NIP-2, NIP-7 składane są do właściwych urzędów skarbowych lub na adres skrzynki: WykazPodatnikow@mf.gov.pl. Natomiast przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, aktualizują dane poprzez wysłanie wniosku za pośrednictwem CEIDG. W nowym elektronicznym wykazie zamieszczane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy tzw. ROR nie będzie zamieszczony w wykazie).

Należy pamiętać, że obowiązek dokonywania płatności na rachunki rozliczeniowe i rachunki SKOK znajdujące się w wykazie dotyczy wyłącznie transakcji udokumentowanych fakturami wystawianymi przez czynnych podatników VAT. Również w sytuacji, gdy zagraniczny kontrahent nie posługuje się dla celów danej transakcji polskim NIP, przepisy dotyczące płatności na rachunki zamieszczone ww. wykazie nie mają zastosowania do tej transakcji.

Zgodnie z przepisami weryfikacji rachunków bankowych zawsze dokonuje podatnik i to na nim spoczywa odpowiedzialność z tytułu dokonania płatności na rachunek niezamieszczony w wykazie na dzień zlecenia przelewu. Bank/SKOK nie ma obowiązku weryfikowania rachunków w wykazie.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij