Czy można uregulować podatek za innego podatnika w 2019 i 2020 r.

03.12.2019 2019-12-03T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/898/regulacja-podatku-za-innego-podatnika
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zgodnie z przepisami podatnik zasadniczo powinien sam regulować swoje zobowiązania podatkowe. Tylko w niektórych sytuacjach dozwolona jest zapłata podatku za zastawcę, członka rodziny czy przez spółkę osobową za swojego wspólnika.
Uregulowanie podatku za innego podatnika jest dozwolone tylko w trzech przypadkach wskazanych w przepisach art. 62b Ordynacji podatkowej:
•    podatek zabezpieczony hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym może uregulować aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, niebędący podatnikiem odpowiedzialnym za ten podatek,
•    każdy podatek, bez względu na jego wysokość, mają prawo uregulować za podatnika członkowie najbliższej rodziny. Są to jego: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha,
•    również dopuszczalne jest dokonanie zapłaty podatku przez inny podmiot, o ile wartość podatku nie przekracza kwoty 1.000 zł. W ten sposób spółka jawna czy spółka komandytowa może pokryć przykładowo podatek dochodowy swojego wspólnika.

Treść dowodu zapłaty nie może budzić wątpliwości co do przeznaczenia wpłaty na zobowiązanie podatnika. Jeżeli ten warunek jest spełniony, uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.

Limit wpłaty nie dotyczy płatności dokonywanych z rachunku wykorzystywanego przez spółkę cywilną. Spółka cywilna nie może założyć własnego konta a wspólnicy będący osobami fizycznymi mogą za to posiadać wspólne konto bankowe. Rachunek bankowy założony dla celów prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej jest więc formalnie kontem wspólników, a nie kontem spółki cywilnej.

W związku z tym wspólnicy spółki cywilnej mogą bez żadnych limitów kwotowych opłacać swoje zobowiązania podatkowe ze wspólnego konta (założonego wspólnie dla spółki cywilnej).

Regulacji zezwalających na zapłatę podatku za osobę lub podmiot do tego zobowiązany nie stosuje się do wpłaty przez płatników pobranych przez nich podatków. Płatnik zawsze sam musi odprowadzić na rachunek organu podatkowego pobrane kwoty.

Należy pamiętać, że wpłaty głównych podatków do końca roku 2019 należy kierować na rachunek bankowy urzędu skarbowego przeznaczony do obsługi należności z tytułu danego podatku. Natomiast począwszy już od przyszłego roku, czyli roku 2020, każdy podatnik będzie miał indywidualny rachunek podatkowy nazwany „mikrorachunkiem” podatkowym, na który należy wpłacać podatek PIT, CIT i VAT.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij