Wiążąca informacja stawkowa (WIS) już od 1 listopada 2019 r.

08.11.2019 2019-11-08T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/882/wiazaca-informacja-stawkowa-wis
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą występować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (czyli KIS) o wydanie wiążącej informacji stawkowej. WIS będzie wydawana w formie decyzji na potrzeby opodatkowania podatkiem VAT dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.
Najważniejsze informacje o WIS:
•    Wiążąca informacja stawkowa to decyzja wydawana przez Dyrektora KIS,
•    WIS ma ułatwić podatnikom stosowanie przepisów w zakresie stawek podatku VAT,
•    WIS ma zapewnić podatnikom ochronę w zakresie wyboru stawki podatku VAT,
•    WIS będzie wiązać organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem,
•    Z ochrony w zakresie wyboru właściwej stawki VAT, będą mogli również korzystać inni podatnicy na warunkach określonych w przepisach rozdziału 1a w dziale VIII ustawy o VAT,
•    WIS ma zawierać opis towaru albo usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na jedno świadczenie, ich zidentyfikowanie wg. odpowiedniej klasyfikacji i właściwą stawkę VAT,
•    Wystąpienie z wnioskiem o wydanie WIS jest możliwe już od 1 listopada 2019 r.,
•    Generalnie informacja WIS będzie dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od dnia 1 kwietnia 2020 r.,
•    Od 1 listopada 2019 r. będzie można wystąpić o wydanie WIS dotyczącej bieżącego stanu prawnego, ale wyłącznie w odniesieniu do towarów albo usług, wskazanych w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r.(wydawnictw książkowych, wydawnictw prasowych),
•    W okresie przejściowym czyli od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., w zakresie stawek VAT obowiązujących do 31 marca 2020 r. podatnik będzie mógł wystąpić o indywidualną interpretację prawa podatkowego (wydawaną zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej).

Należy mieć na uwadze, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. będą stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT według:
•    Nomenklatury scalonej (CN),
•    Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),
•    Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015),
•    przepisów dotyczących nowej matrycy stawek tego podatku.

Należy pamiętać, że w zakresie objętym WIS nie będą już wydawane interpretacje indywidualne.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij