Nowe deklaracje VAT - od 1 listopada 2019 r.

31.10.2019 2019-10-31T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/877/nowe-deklaracje-vat-od-1-listopada-2019
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od 1 listopada 2019 r. będą obowiązywać nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz nowe wzory objaśnień do ww. deklaracji.
We wzorach deklaracji VAT-7 i VAT-7K wprowadzone zostaną następujące zmiany:
•    w wierszu 19 w części C dotyczącej rozliczenia podatku należnego zmieniono opis na następujący:
"Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy",
•    w części F dodano nową pozycję 69, którą podatnik będzie wypełniał w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym wystawi fakturę (art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy) zawierającą zapis "mechanizm podzielonej płatności".

Konieczność zmiany wzorów deklaracji VAT wynika między innymi ze zmian do ustawy o podatku VAT, wprowadzających od 1 listopada 2019 r. w stosunku do niektórych towarów i usług obowiązkowy „mechanizm podzielonej płatności”.

Nowe wzory deklaracji będą obowiązywały począwszy od rozliczenia za miesiąc listopad 2019 r., natomiast w przypadku rozliczeń kwartalnych – począwszy od rozliczeń za czwarty kwartał 2019 r.

Należy mieć na uwadze, że od 1 listopada 2019 r. wyłączenie z prawa do kwartalnego rozliczania podatku VAT dotyczyć będzie podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, których wartość przekroczy 50.000 zł miesięcznie. Z kolei załącznik do ustawy nr 15 jest obszernym wykazem towarów i usług i zawiera aż 150 pozycji.

W porównaniu do załącznika nr 13 został on rozszerzony o:
•    węgiel kamienny i brunatny,
•    srebro, złoto i platynę, metale nieszlachetne, aluminium, ołów, cynk, miedź nieobrobione plastycznie, wyroby jubilerskie,
•    komputery, telefony, odbiorniki telewizyjne, aparaty fotograficzne,
•    części i akcesoria do pojazdów samochodowych i motocykli,
•    surowce wtórne.

W praktyce oznacza to, ze od 1 listopada 2019 r. niektórzy podatnicy rozliczający dotąd VAT w kwartalnych deklaracjach, mogą utracić prawo do kwartalnych rozliczeń (po przekroczeniu 50.000 zł).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij