Rachunek podatkowy - ważne zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2020 r.

11.09.2019 2019-09-11T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/840/rachunek-podatkowy-wazne-zmiany-w-ordynacji-podatkowej-od-1-stycznia-2020-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
4 lipca 2019 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wpływają również na przepisy Ordynacji podatkowej.
Ustawa nowelizująca wprowadza m.in. przepisy dotyczące indywidualnego rachunku podatkowego.
Zgodnie z nimi, wpłata:
•    podatku dochodowego od osób fizycznych,
•    podatku dochodowego od osób prawnych,
•    podatku od towarów i usług,
•    niepodatkowych należności budżetowych,
będzie dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika. Numer takiego indywidualnego rachunku podatkowego będzie udostępniany podmiotom po podaniu identyfikatora podatkowego - w Biuletynie Informacji Publicznej MF oraz w US.

Nowe rozwiązanie polegające na wprowadzeniu takiego rachunku, powinno zminimalizować uciążliwości przy zmianie właściwości urzędu skarbowego podatnika oraz znacznie zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego przekazywania wpłat podatkowych.

Zmiany w Ordynacji podatkowej dotkną także zaliczania wpłat na poczet zaległości podatkowych.

Zgodnie z obowiązującymi w 2019 r. przepisami, jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów podatkowych, wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności - chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje takiej wpłaty.

Zmiana od 2020 r. polega na doprecyzowaniu, że jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania - na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika.

Kiedy więc na podatniku w 2020 r. będą ciążyć zobowiązania podatkowe, których termin płatności już upłynął, dokonaną wpłatę zaliczy się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku. Natomiast w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku, dokonaną wpłatę zaliczy się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij