Planowane zmiany w podatku CIT i w zasadach składania sprawozdań finansowych

06.09.2019 2019-09-06T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/837/planowane-zmiany-w-podatku-cit
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Obecnie w Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, które mają wkrótce wprowadzić również zmiany w ustawie o PDOP (druk sejmowy nr 3718).
Ustawodawca planuje wprowadzić zmiany w ustawie o PDOP, polegające zasadniczo na:
•    modyfikacji zasad składania sprawozdań finansowych (w formie elektronicznej) przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (zmiana art. 27 ust. 2 i nowy ust. 10 ustawy o PDOP) - zmiana miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.,
•    przywróceniu możliwości składania zeznania CIT-8 w formie papierowej przez podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku i niezatrudniających pracowników (zmiana 27a ustawy o PDOP) – zmiana miałaby obowiązywać od 15 października 2019 r.

W uzasadnieniu do projektu ww. ustawy nowelizującej podano:
•    zmiana art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma na celu wprowadzenie jednolitego traktowania podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i polega na wprowadzeniu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych CIT obowiązku składania wyłącznie ustrukturyzowanych sprawozdań finansowych.

Z kolei w odniesieniu do zeznania CIT-8, konieczność opatrzenia wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym stanowi następstwo braku możliwości skorzystania w przypadku tej deklaracji z alternatywnych sposobów autoryzacji. Tymczasem wymóg posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego generuje dodatkowy koszt działalności związany z jego zakupem bądź wyznaczeniem w tym celu pełnomocnika (w praktyce oznacza to zlecenie prowadzenia księgowości do biura rachunkowego).

Proponowane rozwiązanie polegające na zmianie art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych według uzasadnienia do projektu:
•    umożliwi składanie deklaracji CIT-8 w formie papierowej przez tych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie pełnią funkcji płatnika dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy CIT.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij