Kasy rejestrujące w postaci oprogramowania (wg. projektu już od 1 stycznia 2020 r).

05.09.2019 2019-09-05T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/835/kasy-rejestrujace-w-postaci-oprogramowania-wg-projektu-juz-od-1-stycznia-2020-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono nowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (z dnia 6 sierpnia 2019 r.).
Pomysłodawcy zaproponowali wprowadzenie możliwości stosowania przez podatników VAT - kas rejestrujących (wirtualnych) - mających postać oprogramowania tzn. takich, które będą mogły być instalowane na zwykłych smartfonach, tabletach czy komputerach. Nowe przepisy określają również wymagania techniczne dla takich kas mających postać oprogramowania oraz sposób ich używania.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia podano, że stosowanie kas w postaci oprogramowania ma:
•    zwiększyć efektywność działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT,
•    wprowadzić mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym,
•    zmniejszyć koszty wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kasy mające postać oprogramowania mają stanowić alternatywę dla obecnych kas rejestrujących, natomiast zgodnie z projektem rozporządzenie miałoby wejść w życie już z dniem 1 stycznia 2020 r. Należy mieć jednak na uwadze, że projekt rozporządzenia jest dopiero na etapie opiniowania i nie wiadomo jaki będzie jego ostateczny kształt, ani kiedy nowe przepisy wejdą w życie.

W tej chwili sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym o zastosowaniu specjalnym dla danego rodzaju czynności, oraz warunki i sposób używania kas rejestrujących, w tym sposób zakończenia używania kas w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas, szczególne przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy zastosowaniu kas oraz rodzaje dokumentów składanych w związku z używaniem kas, sposób ich składania oraz wzory tych dokumentów reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2019 r., poz. 816).

Natomiast warunki, sposób i tryb odliczania od podatku należnego lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, a także warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z ich odliczeniem albo zwrotem, powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2019 r., poz. 820). Ww. rozporządzenia weszły w życie (w zakresie większości przepisów) z dniem 1 maja 2019 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij