Zmiany w Ustawie o rachunkowości od 2020 r.

19.08.2019 2019-08-19T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/823/zmiany-w-ustawie-o-rachunkowosci-od-2020-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
12 lipca 2019 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych - druk nr 3622, który przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw - w tym zmian do Ustawy o rachunkowości.
Projekt stanowi realizację formułowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zapowiedzi zmniejszenia obciążeń biurokratycznych i uproszczenia przepisów a jego głównym celem jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych o charakterze administracyjnym.

Zmiany w ustawie o rachunkowości mają dotyczyć:
•    dostosowania przepisów ustawy o rachunkowości do zmiany tytułu ustawy wprowadzającej zarząd sukcesyjny (z "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej" na "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw")
•    uzupełnienia brzmienia art. 45 ust. 1f oraz art. 63c ust. 2a ustawy o rachunkowości w sposób pozwalający podmiotom zobowiązanym na podpisywanie sprawozdań finansowych "podpisem osobistym".

Pomysłodawcy chcą, aby po zmianach podmioty składające sprawozdania mogły się posługiwać szerszym niż obecnie zbiorem podpisów elektronicznych.

Wprowadzenie zaproponowanych zmian pozwoli w przyszłości każdemu obywatelowi na podpisanie sprawozdania finansowego, bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności w celu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego podpisu zaufanego.

W projekcie skorygowano brzmienie ww. przepisów, poprzez zastąpienie wyrazów "podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" wyrazami "podpisem zaufanym".

Ustawa (z pewnymi wyjątkami) ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij