Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, czyli MPP od 1 listopada 2019 r.

07.08.2019 2019-08-07T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/815/obowiazkowy-split-payment
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W dniu 19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił nowe przepisy wprowadzające obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i przepisy wprowadzające nową matrycę stawek VAT.
Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w wersji obowiązkowej ma przeciwdziałać nadużyciom i oszustwom w VAT. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności będzie dotyczyć tych branż, które są obecnie objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, branży stalowej, paliwowej, budowlanej oraz transakcji, których przedmiotem będą części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria.

Obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) do danej transakcji ma jasno wynikać z odpowiedniej informacji zamieszczonej na fakturze VAT.

Nowe przepisy wprowadzają również:
•    możliwość stosowania podzielonej płatności do zaliczek wpłacanych przed wystawieniem faktury,
•    możliwość dokonywania jednym komunikatem przelewu płatności za więcej niż jedną fakturę VAT,
•    możliwość opłacania z rachunku VAT (poza podatkiem VAT) również należności z tytułu podatków dochodowych, składek ZUS, akcyzy, cła, VAT-u od importu.

Ustawa nowelizująca wprowadza także nowy system stawek VAT, stworzony przez w oparciu o następujące założenia:
•    opodatkowanie taką samą stawką całych grup towarów/usług (efektem zmian ma być zmniejszenie liczby pozycji w załącznikach do ustawy o VAT),
•    w przypadku konieczności zmiany stawki na dane towary, przyjęcie generalnej zasady obniżania stawek,
•    wykorzystanie do identyfikowania dla potrzeb VAT Nomenklatury scalonej (CN), w odniesieniu do towarów oraz aktualnej PKWiU w odniesieniu do usług,

Ponadto nowe przepisy wprowadzają wiążącą informację stawkową (WIS). Ma ona na celu określenia prawidłowej stawki VAT dla danego towaru/usługi a także zapewnienia ochrony dla podatnika, który taką stawkę prawidłowo stosuje.

Zmiany w zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności i obniżone stawki VAT dla e-booków i e-prasy oraz wiążąca informacja stawkowa mają wejść w życie 1 listopada 2019 r.

Natomiast przepisy w zakresie nowego systemu stawek VAT mają być stosowane przez podatników dopiero od 1 kwietnia 2020 r

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij