Od lipca br. posiłki profilaktyczne dla pracowników mogą być w formie cateringu

23.07.2019 2019-07-23T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/804/od-lipca-br-posilki-profilaktyczne-dla-pracownikow-moga-byc-w-formie-cateringu
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zgodnie z art. 232 kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić posiłki profilaktyczne i napoje pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.
Obowiązek zapewnienia pracownikowi posiłków profilaktycznych jest uzależniony od wysiłku fizycznego powodującego konkretny wydatek energetyczny u kobiet i mężczyzn, natomiast zapewnienie napojów profilaktycznych uzależnione jest od wysokości temperatur w miejscu pracy. Wyszczególnienie stanowisk pracy w zakładzie pracy, których wykonywanie obliguje pracodawcę do zapewnienia posiłków i napojów profilaktycznych powinno odbywać się w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników.

Kwestie związane z wydawaniem posiłków i napojów profilaktycznych powinny również zostać uregulowane w regulaminie pracy. Z kolei rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny one spełniać, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Rozporządzenie zmieniające w tym zakresie weszło w życie z dniem 9 lipca 2019 r.

Zmiana dotyczy § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia, który w poprzednim stanie prawnym (do 8 lipca 2019 r.) stanowił, że w przypadku, gdy pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków profilaktycznych ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić pracownikom w czasie pracy:
•    korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych,
•    przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Po zmianie w przepisach pracodawca zapewnia pracownikowi możliwość spożycia posiłku w czasie pracy w inny sposób niż wydanie jednego dania gorącego, w szczególności przez:
•    przekazanie produktów umożliwiających przygotowanie posiłku we własnym zakresie,
•    przekazanie bonów, talonów, kuponów oraz innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie takich produktów lub posiłku,

jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania pracownikowi posiłku w tej formie.

Nowe brzmienie przepisu pozwoli więc na skorzystanie z bardziej zróżnicowanej oferty zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych, przykładowo przez skorzystanie z cateringu.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij