Pracownicze plany kapitałowe (cz. 3) – obowiązek podmiotu zatrudniającego w postaci wyboru instytucji finansowej, która poprowadzi rachunki PPK

19.07.2019 2019-07-19T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/802/pracownicze-plany-kapitalowe-cz-3-obowiazku-podmiotu-zatrudniajacego
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
-
Wprowadzenie przez podmiot zatrudniający pracowniczych planów kapitałowych wiąże się dla tego podmiotu z określonymi obowiązkami.
Jednym z pierwszych obowiązków związanych z wdrożeniem PPK, jakie ustawa nakłada na podmiot zatrudniający, jest wybór instytucji finansowej, która będzie prowadzić indywidualne rachunki PPK zatrudnionych w danym podmiocie osób.

Przepisy wymagają, aby wybór odbył się w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w danym podmiocie, a jeśli nie ma takich związków, pracodawca dokonuje wyboru w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.

Kiedy w firmie działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, pracodawca musi do współpracy w tym zakresie zaprosić je wszystkie.

Zgodnie z przepisami o związkach zawodowych, w sprawach wymagających zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z zakładowymi organizacjami związkowymi - organizacje te przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko. Sposób ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez wyłonioną do tych spraw wspólną reprezentację związkową określa z kolei porozumienie zawarte przez organizacje związkowe.

Natomiast jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie w kwestii wyboru instytucji finansowej ze związkami zawodowymi lub odpowiednio reprezentacją pracowników, to podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.

Bez względu na to, czy wyboru instytucji finansowej dokonuje sam podmiot zatrudniający, czy podmiot zatrudniający razem z przedstawicielami załogi, takiego wyboru należy dokonać w szczególności na podstawie:
•    oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,
•    efektywności instytucji finansowych w zarządzaniu aktywami,
•    posiadanego przez instytucje finansowe doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.


Wyboru dokonuje się również zgodnie z najlepiej rozumianym interesem osób zatrudnionych.

Zobacz także wcześniejsze artykuły z serii "Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK":
Terminy obejmowania ustawą
Zwolnienie z wprowadzenia PPK

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij