Treść świadectwa pracy po zmianach w czerwcu 2019 r.

15.07.2019 2019-07-15T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/798/tresc-swiadectwa-pracy-po-zmianach-w-czerwcu-2019-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W dniu 29 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.
Po wprowadzeniu nowych przepisów uległ zmianie formularz świadectwa pracy, stanowiący załącznik do rozporządzenia, ponieważ z treści tego formularza został usunięty fragment, w którym wcześniej pracodawca wykazywał imiona rodziców pracownika.

Wprowadzona zmiana ma związek z nowelizacją Kodeksu pracy, która obowiązuje od 4 maja 2019 r. na mocy ustawy wprowadzającej przepisy RODO.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy zmieniła ponadto brzmienie fragmentu świadectwa pracy zatytułowanego "Sposób wypełniania świadectwa pracy", w którym zmianie uległo pouczenie o sposobie wypełnienia ust. 6 pkt 11 świadectwa.

Należy pamiętać, że zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego, w przypadku świadectw pracy sporządzonych w okresie od 4 maja 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie rozporządzenia (do 28 czerwca 2019 r.), zawierających informację o imionach rodziców pracownika, można złożyć wniosek do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy według dotychczasowego pomocniczego wzoru świadectwa pracy z pominięciem informacji o imionach rodziców pracownika.

Taki wniosek może złożyć pracownik, osoba przez niego upoważniona, albo małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób – wniosek może złożyć inna osoba będąca spadkobiercą pracownika (w razie jego śmierci w okresie od 4 maja do 28 czerwca 2019 r.).

Wniosek o wydanie takiego świadectwa pracy należy złożyć w terminie 30 dni od wejścia w życie rozporządzenia, a pracodawca ma obowiązek wydać nowe świadectwo pracy w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

W takim przypadku, najpóźniej w dniu wydania nowego świadectwa pracy pracodawca powinien usunąć z akt osobowych pracownika poprzednie świadectwo.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij