Zmiany w VAT planowane do końca 2019 r.

07.06.2019 2019-06-07T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/766/zmiany-w-vat-planowane-do-konca-2019-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zmiany w podatkach 2019
Z dniem 1 lipca 2019 r. planowane jest wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
Ustawodawca proponuje w przepisach dotyczących podatku VAT, oprócz modyfikacji definicji pierwszego zasiedlenia zmiany dotyczące m.in.:
•    przedłużenia terminu zwrotu,
•    przesłanek wykreślenia z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE,
•    uzależnienia możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP nabywcy,
•    zasad wystawiania faktur VAT RR,
•    wyłączenia niektórych grup podatników z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (200.000 zł rocznego obrotu),
•    modyfikacji systemu korekt w przypadku, gdy podatnicy VAT czynni podejmą decyzję o ponownym skorzystaniu ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 albo art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Dalsze projektowane zmiany w podatku VAT mają na celu wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w wersji obligatoryjnej. Obowiązkowa forma mechanizmu podzielonej płatności miałaby być stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są obecnie mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz zakresem odpowiedzialności solidarnej nabywcy - czyli miałaby objąć towary i usługi wymienione w załącznikach nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT. Dodatkowo w nowych przepisach zaproponowano objęcie obowiązkowym MPP transakcji, których przedmiotem są m.in. części i akcesoria do pojazdów silnikowych oraz węgiel i produkty węglowe.

Obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności mają być objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty. Transakcje opiewające na kwoty poniżej 15.000 zł podlegałyby natomiast rozliczeniu na ogólnych zasadach (nabywca mógłby stosować ten mechanizm na zasadzie dobrowolności).

Planuje się, że regulacje dotyczące obowiązkowego MPP mają wejść w życie 1 września 2019 r. (zapowiadano, że nastąpi to najwcześniej od 1 stycznia 2020 r.). Na tym etapie prac legislacyjnych nie wiadomo jeszcze, w jakim kształcie oraz w jakim terminie omawiane przepisy wejdą ostatecznie w życie.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać