Kryterium socjalne do ZFŚS może być potwierdzone stosownym oświadczeniem

06.06.2019 2019-06-06T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/765/kryterium-socjalne-do-zfss-moze-byc-potwierdzone-stosownym-oswiadczeniem
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Potwierdzenie Kryterium socjalnego do ZFŚS
Pomoc udzielana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinna mieć charakter socjalny. W związku z tym przyznawanie ulgowych usług i świadczeń z ZFŚS powinno być uzależnione od „kryterium socjalnego” danej osoby. W celu ustalenia tego kryterium pracodawca musi posiadać wiedzę o sytuacji materialno-bytowej osoby uprawnionej.
Pracodawca, przyznając ulgowe usługi i świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinien kierować się tzw.” kryterium socjalnym”. Decyzja o przyznaniu danego świadczenia dla danego pracownika musi zapaść na podstawie oceny całokształtu sytuacji materialno-bytowej osoby uprawnionej. Należy więc wziąć pod uwagę nie tylko sytuację materialną danej osoby, ale również wszystkie dochody członków jej rodziny (pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie domowym).

Szczegółowe warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej pracodawca określa w odpowiednim regulaminie (ustalanym ze związkami zawodowymi). Przy ustalaniu treści takiego regulaminu pracodawca zawsze jest związany wymogiem odniesienia się do „kryterium socjalnego”. Do maja 2019 r. w praktyce pozostawała nierozstrzygnięta kwestia formy, w jakiej powinno nastąpić potwierdzenie przez osobę uprawnioną jej sytuacji materialno-bytowej.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej powinny otrzymać świadczenie z ZFŚS w wyższej wysokości. Do przyznania świadczenia konieczne jest jednak uwzględnienie całościowej sytuacji materialno-bytowej uprawnionego. Do 3 maja 2019 r. ustawa o ZFŚS nie regulowała sposobu konkretnego ustalania tych kwestii. W większości przypadków pracodawcy na etapie przyznawania świadczeń z ZFŚS żądali od uprawnionego oświadczenia o dochodach jego i jego rodziny. Tylko sporadycznie żądano innych dokumentów typu zaświadczenia, dotyczących sytuacji materialno-bytowej.

Z dniem 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ... (Dz. U. z 2019 r. poz. 730), zwana ustawą wprowadzającą RODO. Wprowadzona ustawa zmieniła m.in. ustawę o ZFŚS.

Nowe przepisy potwierdziły zasadę, że udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia z ZFŚS, następuje w formie oświadczenia. Oczywiście pracodawca może żądać dodatkowego udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać