RODO Rejestr czynności przetwarzania – przykład rejestru

20.05.2019 2019-05-20T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/751/przyklad-rejestru-rejestru-czynnosci-przetwarzania
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Rejestr czynności przetwarzania, dotyczy czynności przetwarzania, konieczne jest więc zdefiniowanie tego pojęcia, natomiast RODO takiej definicji nie zawiera.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdził, że czynności przetwarzania to zespół powiązanych ze sobą operacji na danych, wykonywanych przez jedną lub kilka osób, które można określić w sposób zbiorczy, w związku z celem, w jakim te czynności są podejmowane.

Przykładowo w przypadku rekrutacji pracowników, jeden cel będzie obejmował wiele cząstkowych operacji niewymagających szczegółowego ich opisywania w rejestrze, takich jak:
•    pozyskiwanie informacji o kandydatach z ofert nadesłanych w wyniku ogłoszenia,
•    dokonywanie ich selekcji,
•    uzyskiwanie dodatkowych informacji w ramach przeprowadzania wywiadów z wybranymi osobami, usunięcie danych osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia itp.

Nie ma przy tym konieczności opisywania każdej poszczególnej operacji wykonywanej na danych w procesie określonym zbiorczo.

PRZYKŁAD REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

RODO Rejestr czynności przetwarzania – przykład rejestru, załącznik 1

Art. 30 ust. 5 RODO stwierdza, że obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania (zarówno przez administratorów, jak i podmioty przetwarzające) nie ma zastosowania do przedsiębiorcy lub podmiotu zatrudniającego mniej niż 250 osób. Jednocześnie jednak wskazuje przesłanki, których zaistnienie przywraca obowiązek prowadzenia takiego rejestru.

Wskazane w tym przepisie wyłączenia powodują, że również przedsiębiorcy i pracodawcy zatrudniający mniej niż 250 osób zobowiązani są prowadzić taki rejestr, jeżeli przetwarzanie:
•    którego dokonują, może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą,
•    nie ma charakteru sporadycznego* lub
•    obejmuje szczególne kategorie danych osobowych, lub
•    obejmuje dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych.

*Sporadyczny oznacza występujący rzadko, więc w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, czy też wykonywania innej funkcji przez podmiot przykładowo zatrudniający pracowników, trudno mówić o sporadycznym przetwarzaniu danych osobowych, ponieważ większość procesów przetwarzania danych osobowych, np. pracowników czy klientów, odbywa się tutaj w sposób ciągły.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij