Podzielona płatność w księgach rachunkowych – podstawowe zasady

14.05.2019 2019-05-14T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/746/podzielona-platnosc-w-ksiegach-rachunkowych-podstawowe-zasady
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Podatnicy VAT, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku VAT, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. Dla celów bilansowych zaleca się, aby do realizacji przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności utworzyć w ewidencji analitycznej do konta rachunku bankowego jednostki odrębne konto, na którym ujmuje się operacje bankowe na rachunku VAT.
Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności, polega na tym, że:
•    zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT,
•    zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

O wyborze korzystania z mechanizmu podzielonej płatności decyduje nabywca towaru (usługi). Trzeba przy tym zaznaczyć, że Polska uzyskała zgodę Rady UE na stosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności m.in. w odniesieniu do wyrobów ze stali, sprzedaży elektroniki i robót budowlanych.

Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, dokonywana jest w zł przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK, w którym podatnik wskazuje m.in.:
•    kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności,
•    kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto,
•    numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność.

Dla rachunku rozliczeniowego bank prowadzi rachunek VAT. Jest on prowadzony w walucie polskiej. Uznanie i obciążenie rachunku VAT jest dokonywane odpowiednio przez obciążenie albo uznanie rachunku rozliczeniowego posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku. Księgując operacje zapłaty przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności zaleca się, aby wyodrębnić dodatkowe konta analityczne do konta 1xx "Rachunek bieżący". Mogą to być przykładowo konta 1xx-1 "Rachunek rozliczeniowy" i 1xx-2 "Rachunek VAT". Dzięki takiej analityce prawidłowo będą mogły być ujmowane w ewidencji księgowej operacje związane z uznaniem i obciążaniem rachunku VAT. Nie ma natomiast potrzeby dokonywać żadnych zmian w sposobie ewidencjonowania operacji związanych ze sprzedażą i zakupem towarów czy usług.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij