Jak ująć w KPiR kosztowe faktury otrzymane po zamknięciu miesiąca

09.05.2019 2019-05-09T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/743/jak-ujac-w-kpir-kosztowe-faktury-otrzymane-po-zamknieciu-miesiaca
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są między innymi faktury.
Przepisy rozporządzenia wyjaśniają, że faktury kosztowe ujmuje się w KPiR pod datą poniesienia kosztu uzyskania przychodów, za który uważa się - co do zasady - dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania/ujęcia kosztu (z pewnymi wyjątkami – zakup towarów handlowych, czy zakup materiałów).

Niekiedy zdarza się, że podatnik otrzymuje faktury kosztowe z dużym opóźnieniem, czyli po "zamknięciu" miesiąca, w którym faktury zostały wystawione (po 20. dniu miesiąca następnego).

Powstaje wtedy podstawowe pytanie jak ujmować takie faktury w KPiR. Można je wpisać:
1) w miesiącu otrzymania i rozliczyć dla celów podatku dochodowego tego miesiąca lub
2) w miesiącu wystawienia, "cofając się" do miesiąca już "zamkniętego"

Przepisy nie wskazują wprost, jak należy postąpić w tym przypadku. Ponieważ w trakcie roku zaliczki na podatek ustalane są od dochodu uzyskanego od początku roku, czyli narastająco, niewpisanie kosztu do księgi nie zawyża dochodu podatkowego.

Dlatego zwykle w praktyce faktury kosztowe otrzymane z opóźnieniem, ujmowane są na bieżąco, tj. w miesiącu ich otrzymania lub wcześniejszym "niezamkniętym" jeszcze miesiącu.

Oczywiście jeżeli otrzymanie faktury z „opóźnieniem” miało miejsce na przełomie roku, taką fakturę kosztową należy ująć w księdze w roku, którego wydatek dotyczy (wystawiono fakturę) i uwzględnić przy ustalaniu dochodu za ten konkretny rok.

Najpraktyczniejszym rozwiązaniem jest postępowanie opisane powyżej, jednak Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że jeżeli wydatek udokumentowany fakturą stanowi koszt uzyskania przychodów miesiąca, w którym wystawiona została faktura, to podatnik ujmuje koszt udokumentowany fakturą w miesiącu, w którym faktura została wystawiona.

Zatem w sytuacji gdy podatnik otrzymuje fakturę kosztową z dużym opóźnieniem, tj. po "zamknięciu" miesiąca, bardziej prawidłowe jest postępowanie polegające na wpisaniu jej w do KPiR w miesiącu jej wystawienia, czyli "cofając się" do miesiąca już "zamkniętego" i dokonując jednocześnie nowych podsumowań/wydruku księgi za poszczególne miesiące.

Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij