Zapłata zobowiązań spółki powyżej 15 000 zł przez jej udziałowca

26.04.2019 2019-04-26T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/736/zaplata-zobowiazan-spolki-powyzej-15-000-zl-przez-jej-udzialowca
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Ogólne przepisy dotyczące działalności gospodarczej zobowiązują przedsiębiorcę dokonywać lub przyjmować firmowe płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego w warunkach wskazanych w odpowiednich przepisach, czyli w Prawie przedsiębiorców.
Prawo Przedsiębiorców określa że:
•    gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł., a przedsiębiorca nie respektuje tych przepisów (zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego) to nie ma możliwości obciążania kosztów podatkowych tą częścią płatności wynikającej z takiej transakcji, która została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

W przypadku spółek z o.o., a tym bardziej działalności jednoosobowych, „powszechną” praktyką jest regulowanie jej zobowiązań dotyczących dostaw i usług (w stosunku do kontrahentów) z rachunku osobistego udziałowca lub gotówką przez jej udziałowca.

Najczęściej w czasie późniejszy następuje zwrot takich zapłat z rachunku bankowego spółki na rachunek osoby, która zapłaciła kontrahentowi.

W związku z obowiązującymi przepisami pojawiają się uzasadnione wątpliwości, czy można uznać, że w takiej sytuacji zostały zachowane warunki (art. 15d ust. 1 ustawy o pdop) pozwalające na zaliczenie w ciężar kosztów podatkowych wartości opłaconej w ten sposób transakcji.

Wyjaśnieniem tej sytuacji pod względem podatkowym zajęło się Ministerstwo Finansów, które w odpowiedzi z dnia 26 marca 2019 r. stwierdziło, że zaprezentowany sposób rozliczania się pomiędzy udziałowcem a spółką z o.o., nie daje spółce uprawnienia do uznania za koszt podatkowy poniesionego wydatku, gdyż w takim przypadku sposób dokonania płatności nie spełnia warunku określonego w art. 15d ustawy o pdop.

Z powyższych wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika bezwzględny zakazał uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych bez pośrednictwa rachunku bankowego podatnika oraz wyjaśnienie, że od tej zasady nie ma żadnych indywidualnych wyjątków.

W tej sytuacji, płatność dokonana za pośrednictwem rachunku udziałowca spółki nie może być przez spółkę uznana za koszt podatkowy w kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych. Należy mieć też na uwadze, że nawet późniejsze dokonywanie wyrównujących przelewów pomiędzy udziałowcem a jego spółką nie pozwala na uznanie płatności powyżej 15 000 zł za koszt podatkowy.

Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij