Czy nieodliczony podatek VAT od leasingu samochodów osobowych w 2019 r. może być w całości koszem podatkowym

18.04.2019 2019-04-18T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/730/nieodliczony-vat-od-leasingu-samochodow-osobowych
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Prawdopodobną intencją zmian w przepisach dotyczących leasingu samochodów osobowych, było zrównanie leasingu z innymi formami nabycia aut osobowych, typu zakup za gotówkę i objęcie ich limitem kosztów podatkowych w wysokości 150 000 zł.
Tymczasem obecne przepisy przewidują, że w przypadku zakupu za gotówkę, nieodliczona część VAT musi bezspornie zostać ujęta w amortyzacji, czyli musi zostać objęta limitem 150 000 zł kosztów uzyskania przychodów, natomiast w przepisach dotyczących leasingu nie jest to już tak oczywiste. Zgodnie z przepisami podatnik, który odlicza 50% VAT od samochodu osobowego, może nieodliczoną część tego podatku zaliczyć w koszty uzyskania przychodów. Zgodne z logiką zmian w przepisach dotyczących leasingu, ta nieodliczona część VAT powinna być także objęta limitem 150 000 zł.

Jednak jak wynika wprost z przepisów ustawy o pdop (CIT):
Art. 16. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
(…) 46) podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów:
a) podatek naliczony:

- jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
- w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (…)


Zacytowany przepis ustawy podatkowej sugeruje wprost, że cały nieodliczony VAT może być kosztem podatkowym niezależnie od wartości pojazdu.

Współpracujący ze Związkiem Dealerów Samochodów doradcy podatkowi zwrócili Ministerstwu Finansów uwagę na lukę w uchwalonych i obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku przepisach, która powoduje, że przy leasingu samochodu powyżej 150 000 zł netto, limit 150 000 zł należy stosować tylko do opłat netto, czyli nie obowiązuje on w przypadku nieodliczonej części podatku VAT.

Przyjmując taką wersję interpretacyjną leasing nadal jest korzystniejszą formą nabycia drogiego auta niż jego bezpośredni zakup. MF powinno w najbliższym czasie wydać swoje objaśnienia w zakresie stosowania przepisów dotyczących rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi.

Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij