Od 1 kwietnia 2019 r. nowe podmioty w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych

16.04.2019 2019-04-16T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/728/od-1-kwietnia-2019-r-nowe-podmioty-w-wyspecjalizowanych-urzedach-skarbowych
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Tak zwane wyspecjalizowane urzędy skarbowe, obsługują (rozliczają) podmioty o tzw. istotnym znaczeniu zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym.
Katalog takich podmiotów poszerzył się od 1 kwietnia 2019 r. ze względu na nowelizację rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. z 2019 r. poz. 550).

Od dnia 1 kwietnia 2019 r. wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują rozliczanie nowych kategorii podmiotów, czyli:
•    spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe,
•    spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.


Podmiotami rozliczającymi się w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych zostały więc od kwietnia tego roku (bez żadnych dodatkowych warunków), spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, lub jest wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

W poprzednim stanie prawnym taka bezwarunkowa przynależność dotyczyła tylko grupy kapitałowej jako całości.

Dotychczasowa praktyka gospodarcza wykazała, że powyższa zmiana jest konieczna ze względu na poziom skomplikowania transakcji gospodarczych, która wymaga od obsługi wymienionych podmiotów specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Dotychczas natomiast przechodziły one do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych tylko wtedy, gdy spełniały kryteria pozwalające uznać je za tzw. dużych podatników, czyli osiągały roczny przychód netto o równowartości w złotych co najmniej 5 mln euro.

Zmiana modelu obsługi spółek tworzących podatkową grupę kapitałową pociągnęła za sobą centralizację rozliczeń z tytułu podatków PCC, VAT i PIT. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych przewiduje, że wszelkie sprawy związane z tymi podatkami są załatwiane przez tzw. wyspecjalizowany urząd skarbowy ustalany ze względu na siedzibę spółki dominującej.

Zgodnie z nowo wprowadzonymi przepisami, spółki które wchodzą w skład tzw. podatkowej grupy kapitałowej utworzonej przed 1 kwietnia 2019 r., lub których co najmniej jedna akcja była przed dniem 1 kwietnia 2019 r. dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, z mocy prawa przeszły z dniem 1 kwietnia 2019 r. do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij