Kary pieniężne za błędy w JPK już od 1 lipca 2019 r.

09.04.2019 2019-04-09T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/723/kary-pieniezne-za-bledy-w-jpk-juz-od-1-lipca-2019-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Plik JPK_VAT powinien rzetelnie odzwierciedlać dane ujęte w ewidencji VAT. Podatnik, który prześle nierzetelną informację, naraża się na karę grzywny. Ministerstwo Finansów proponuje, aby od 1 lipca 2019 r. za każdy błąd nakładać karę w wysokości 500 zł.
Informacje ujawniane w JPK_VAT Ministerstwo Finansów wykorzystuje do identyfikacji rozbieżności w rozliczeniach podatnika i jego kontrahentów, wykrycia oszustw podatkowych poprzez prześledzenie przebiegu transakcji lub ujawnienia zaniżania czy niedeklarowania przychodów. Analiza danych pozwala ponadto namierzyć majątki dłużników podatkowych.

Złożenie nieprawdziwego JPK_VAT, czyli niezgodnego ze stanem rzeczywistym, może skutkować odpowiedzialnością karną skarbową (art. 80 § 3 i 4 Kodeksu karnego skarbowego). Takie uchybienie - w zależności od jego skali, skutków, motywów działania sprawcy - może być zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. Sankcje karne skarbowe są wymierzane konkretnej osobie (fizycznej). Za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe odpowiada ten, kto je popełnił (z zastrzeżeniem odpowiedzialności posiłkowej). Odpowiedzialność karną skarbową ponoszą zasadniczo kierownicy jednostek: osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, członkowie zarządu, wspólnicy spółek osobowych. Karze podlega samo złożenie pliku nieodzwierciedlającego stanu faktycznego - nawet jeżeli nie wystąpi jakikolwiek skutek takiego działania. Warunkiem koniecznym pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej za złożenie nieprawdziwej informacji podatkowej jest jednak wina umyślna sprawcy. Oznacza to, że sprawca musi mieć zamiar dokonania czynu zabronionego.

Ministerstwo Finansów pracuje nad włączeniem do JPK_VAT danych wykazywanych w deklaracjach VAT. Przy okazji proponuje wprowadzenie dotkliwych sankcji za błędy.

Nowy plik JPK_VAT ma składać się z:
•    części deklaracyjnej - odzwierciedlającej dane przesyłane w deklaracjach VAT,
•    części ewidencyjnej - zawierającej dane przekazywane obecnie w JPK_VAT.

Analiza pozyskanych informacji ma pozwolić wykrywać nieprawidłowości w rozliczaniu VAT. Pliki muszą więc być rzetelnie sporządzone. Do zachowania należytej staranności przy wypełnianiu części ewidencyjnej mają mobilizować kary administracyjne. Jeżeli podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, za każdą stwierdzoną nieprawidłowość otrzyma karę pieniężną w wysokości 500 zł. Sposobem na uniknięcie sankcji będzie przesłanie korekty ewidencji po otrzymaniu z urzędu skarbowego wezwania zawierającego wykaz uchybień. Kara nie zostanie wymierzona w stosunku do wyeliminowanego błędu. Sankcja nie będzie nakładana na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które za złożenie nierzetelnej ewidencji poniosą odpowiedzialność karną skarbową. Planowany termin wejścia w życie zmian w plikach JPK_VAT to 1 lipca 2019 r.

Dorota Andrychowska

Zapraszamy na szkolenie: Jednolity Plik Kontrolny organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij