100% odliczenie podatku VAT od wydatków na samochody firmowe w 2019 r.

07.03.2019 2019-03-07T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/688/100odliczenie-podatku-vat-od-wydatkow-na-samochody-firmowe-w-2019-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Warunki odliczania 100% kwoty VAT:

1.    Samochody osobowe i inne pojazdy samochodowe, pod warunkiem:
•        określenia zasad używania pojazdu,
•        prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzającej, że pojazd służy wyłącznie do celów firmowych,
•        złożenia do naczelnika urzędu skarbowego informacji - druk VAT 26 - o wykorzystywaniu pojazdu wyłącznie do celów firmowych.

Należy mieć na uwadze, że wyżej wymienione warunki nie dotyczą samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, które są przeznaczonych wyłącznie do:
•        odprzedaży,
•        sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
•        oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.


2.    Pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe tj.:
a)    mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
b)    które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, pod warunkiem:
        •        przeprowadzenia przez okręgową stację kontroli pojazdów dodatkowego badania technicznego potwierdzonego wydanym przez tę stację zaświadczeniem,
        •        uzyskania właściwej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o spełnieniu tych wymagań.

Należy pamiętać, że dla pojazdów z dodatkowym badaniem technicznym nie trzeba prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu ani składać informacji na druku VAT-26.


3.    Pojazdy specjalne o przeznaczeniu typu:
•    agregat elektryczny lub spawalniczy, pojazd do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy, samochód pogrzebowy, tankowóz czy pomoc drogowa.

Przeznaczenie pojazdów i spełnienie określonych wymagań powinno wynikać z odrębnych przepisów.

Dla pojazdów specjalnych nie trzeba prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu ani składać informacji VAT-26.


4.    Pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą:
•    z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym powinno wynikać takie przeznaczenie pojazdu.

Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie: Samochód w firmie - aspekty podatkowe organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
Warszawa
Katowice

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać