Główne zmiany w podatkach dochodowych w 2019 r.

29.11.2018 2018-11-29T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/619/glowne-zmiany-w-podatkach-dochodowych-w-2019-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Główne zmiany w podatku CIT i PIT dotyczyć będą:
•    używania samochodów osobowych
Ogólny limit do ujmowania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych oraz składek na ubezpieczenie dotyczące samochodu osobowego podwyższył się z 20.000 euro na 150.000 zł. Jednocześnie zostało wprowadzone ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych opłat leasingowych, oraz ograniczenie ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych - wykorzystywanych do tzw. „celów mieszanych”.

•    limitów składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców
Limity na rzecz tych organizacji zostaną podwyższone do wysokości 0,25% i 250 zł.

•    certyfikatów rezydencji
W niektórych przypadkach, przykładowo na potrzeby podatku u źródła, wystarczające będzie posiadanie kopii certyfikatu rezydencji.


Główne zmiany w podatku CIT:
•    wprowadzenie 9% stawki CIT
Nową 9% stawkę CIT będą mogli stosować podatnicy posiadający status „małego podatnika”, a także podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności (z pewnymi zastrzeżeniami), w roku rozpoczęcia tej działalności. Tej stawki opodatkowania nie będą mogły jednak stosować podatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy utworzeni w wyniku określonych działań restrukturyzacyjnych.

•    prawa autorskie wytworzone we własnym zakresie
W znowelizowanych przepisach podatkowych, z przychodów z zysków kapitałowych wyłączono m.in. przychody z praw wytworzonych przez podatnika.


Główne zmiany w podatku PIT
•    wspólne opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
Jeżeli podatnik będzie spełniał warunki do łącznego opodatkowania dochodów, to po zmianach bez znaczenia będzie fakt, czy wniosek o preferencyjne opodatkowanie zostanie zawarty w zeznaniu złożonym w terminie określonym ustawą, czy też w korekcie tego zeznania.

•    ulga mieszkaniowa
Dotychczasowym warunkiem skorzystania z tego zwolnienia było przeznaczenie w ciągu dwóch lat środków uzyskanych z tej sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Okres wydłużono w 2019 r. do trzech lat, ponadto nowe przepisy umożliwiają zaliczanie do wydatków na własne cele mieszkaniowe, wydatków na przebudowę i remont lokalu, poniesione jeszcze zanim podatnik stanie się jego właścicielem.

Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie: Zmiany w podatkach organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
WarszawaKatowice

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać