Rozpoczęcie sprzedaży bez uzyskania numeru ewidencyjnego kasy fiskalnej

27.11.2018 2018-11-27T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/617/rozpoczecie-sprzedazy-bez-uzyskania-numeru-ewidencyjnego-kasy-fiskalnej
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie kas, rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy przez podatnika powinno być poprzedzone złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o liczbie kas i miejscu ich używania, według określonego wzoru.

Przed tym terminem powinna nastąpić również tzw. „fiskalizacja” kasy. Fiskalizacja dokonywana jest przez serwisanta kas i polega na jednokrotnym i niepowtarzalnym uaktywnieniu trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej. Fiskalizacja kasy potwierdzana jest wykonaniem raportu fiskalnego dobowego, którego wydruk dołączany jest do książki kasy.

Drugi dokument, który podatnik instalujący kasę fiskalną musi złożyć według określonego wzoru stanowi "Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy".

Obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego wynika z przepisów ustawy o VAT, w myśl której podatnicy rozpoczynający ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących mają obowiązek dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Takie zgłoszenie powinno być dokonane w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy.

W oparciu o to zgłoszenie naczelnik urzędu skarbowego nadaje kasie numer ewidencyjny, który podatnik powinien w sposób trwały nanieść na jej obudowę. Numer ewidencyjny kasy oraz książki kasy mają być identyczne.

Nałożenie kary grzywny za wykroczenie skarbowe w przypadku rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy przez nadaniem jej numeru ewidencyjnego była przedmiotem interpelacji poselskiej nr 25442.

W odpowiedzi na ww. interpelację podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wyjaśnił, że przepisy zawarte w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy określając przesłanki odpowiedzialności karnej skarbowej i sankcje grożące za popełnienie deliktów skarbowych odsyłają do odpowiednich ustaw, które zobowiązują podatnika do określonego zachowania się, a tym samym konkretyzują treść znamion czynu zabronionego.
Nie jest z kolei możliwe podleganie odpowiedzialności karnej skarbowej, jeśli nie dojdzie do naruszenia przepisów ustawowych np. przepisów ustawy o VAT.

Ostatecznie stwierdzono, iż rozpoczęcie ewidencji po dokonaniu fiskalizacji kasy a przed nadaniem numeru ewidencyjnego kasy nie wypełnia znamion czynu zabronionego określonego w art. 61 § 3 Kodeksu karno skarbowego.

Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie: KASA FISKALNA w firmie - aspekty podatkowe organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
WarszawaKatowice

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać