Korzystniejsza ulga mieszkaniowa w 2019 r.

26.11.2018 2018-11-26T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/616/korzystniejsza-ulga-mieszkaniowa-w-2019-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Podatnicy – osoby fizyczne, które planują zbycie nieruchomości i określonych praw majątkowych poza działalnością gospodarczą i chcą skorzystać z tzw. „ulgi mieszkaniowej” powinni zapoznać się z nowymi rozwiązaniami i być może ze względu na zmiany przesunąć ten termin na przyszły rok. Zmiany w tym zakresie są bowiem korzystne i umożliwią zastosowanie tej preferencji większej grupie podatników, którzy środki uzyskane z takiej transakcji wydatkują na własne cele mieszkaniowe.

W art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof przewidziano zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości, gdy podatnik wydatkuje przychód z takiej transakcji na własne cele mieszkaniowe. Zgodnie z obowiązującymi do tej pory przepisami musi to nastąpić nie później niż w okresie 2 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło zbycie.

Zmiana od 1 stycznia 2019 r., polega na wydłużeniu 2-letniego okresu wydatkowania środków ze sprzedaży na cele mieszkaniowe do okresu 3 lat.

Dodany do art. 21 ustawy o pdof ust. 25a doprecyzowuje przepis według którego, w ustawowym terminie 3 lat powinno dojść do nabycia prawa własności lub określonego prawa majątkowego, by ponoszone wydatki na omawiane cele zostały uwzględnione w ramach przedmiotowej ulgi.

Zupełnie nowym rozwiązaniem w 2019 r. jest umożliwienie zaliczania do wydatków na własne cele mieszkaniowe wydatków na budowę, rozbudowę, przebudowę, adaptację lub remont lokalu, poniesionych zanim jeszcze podatnik zyska do niego tytuł własności.

W tym przypadku aby skorzystać z ulgi w odniesieniu do tego typu wydatków, podatnik musi stać się właścicielem tego lokalu przed upływem terminu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof, czyli wskazanych wcześniej 3 lat.

Przychód z odpłatnego zbycia takich składników majątkowych powstaje obecnie, gdy zbycie następuje przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym miało miejsce nabycie. Na podstawie ust. 5 dodanego do art. 10 ustawy o pdof od 1 stycznia 2019 r., w przypadku zbycia nieruchomości lub określonych praw majątkowych nabytych w drodze spadku, 5 letni okres będzie liczony od daty nabycia lub wybudowania ich przez spadkodawcę.

Od 2019 r. spadkobiercy będą mieli możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych uwzględnianych przy zbyciu nieruchomości lub określonych praw majątkowych nabytych m.in. w spadku, również kosztów nabycia (wytworzenia) tej nieruchomości lub określonego prawa majątkowego poniesionych przez spadkodawcę oraz długów i ciężarów spadkowych. Jednak długi i obciążenia spadkowe będą mogły być zaliczone do kosztów pod warunkiem ich realnej spłaty.

Podatnik w 2019 r. będzie mógł uwzględnić w kosztach podatkowych długi i ciężary spadkowe poniesione zarówno przed, jak i po uzyskaniu przychodu, a także po złożeniu zeznania PIT-39.

Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie: Podatki w nieruchomościach organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
Warszawa

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać