Koszty podatkowe a zakup artykułów spożywczych dla pracowników

09.11.2018 2018-11-09T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/607/koszty-podatkowe-a-zakup-artykulow-spozywczych-dla-pracownikow
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 sierpnia 2018 r., wydatki na artykuły spożywcze przeznaczone do konsumpcji przez pracowników w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych są kosztami uzyskania przychodów jednostki w myśl ustaw podatkowych.

W tej interpretacji indywidualnej organ podatkowy podkreślił, że o możliwości obciążenia kosztów uzyskania przychodów wydatkami ponoszonymi przez podatników CIT decyduje treść art. 15 ust. 1 updop. Z kolei zgodnie z tym przepisem kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

W związku z tym poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie podatkowej, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Koszty pracownicze są kosztami podatkowymi i obejmują zarówno wynagrodzenia zasadnicze, nagrody, premie, diety, jak również i inne wydatki ponoszone na rzecz pracowników, które w sposób pośredni wpływają na zwiększenie ich motywacji do pracy czy też poprawę jakości wykonywanej pracy.

Dlatego podatnik kwalifikując poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów, powinien kierować się podstawową zasadą związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym kosztem a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu (lub na zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że: „Ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na zakup artykułów spożywczych takich jak: owoce, warzywa, pieczywo, serki, przyprawy, napoje owocowe czy jogurty z przeznaczeniem dla pracowników są przejawem i wyrazem starań Spółki o stan zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia jej pracowników.

Poniesione wydatki mogą w dalszej perspektywie przyczyniać się do poprawy atmosfery wśród pracowników, do zwiększania ich motywacji do pracy i w konsekwencji do wzrostu wydajności pracy, a zatem mogą przełożyć się na uzyskiwane przez Spółkę przychody.

Wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych udostępnianych pracownikom w czasie pracy spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 updop, bowiem zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jednocześnie podkreślić należy, że wydatki te nie znajdują się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.”


Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie: Reprezentacja i reklama na gruncie podatkowym organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
WarszawaKatowice

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać