Jakie będą zmiany w zwolnieniach ze stosowania kas fiskalnych w 2019 r.

05.11.2018 2018-11-05T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/603/jakie-beda-zmiany-w-zwolnieniach-ze-stosowania-kas-fiskalnych-w-2019-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 4 października 2018 r. zakłada utrzymanie na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu, czyli 20.000 zł dla podmiotów kontynuujących oraz rozpoczynających działalność gospodarczą (20.000 zł liczone proporcjonalnie) oraz przedłużenie do 31 grudnia 2021 r. zakresu zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Według Ministerstwa Finansów należy stopniowo objąć wszystkich podatników obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, dlatego w projekcie rozporządzenia zawężono zakres stosowanych dotychczas zwolnień od tego obowiązku.

Wśród zwolnień nie znalazły się przykładowo takie czynności jak:
•    transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta,
•    usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni,
•    przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających - również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie),
•    usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich itp.

W projekcie nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień ze stosowania kas fiskalnych znalazł się także zapis, aby takie zwolnienie uzależnione było od udokumentowania danej czynności w całości fakturą. Dotyczy to czynności, których przedmiotem są przykładowo takie towary i usługi:
•    energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda,
•    woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,
•    usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych,
•    usługi związane ze zbieraniem odpadów,
•    usługi telekomunikacyjne,
•    usługi nadawcze i usługi elektroniczne itp.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas fiskalnych ma wejść w życie w terminie 1 stycznia 2019 r., ale przepisy przejściowe mają umożliwić stosowanie dotychczasowych zwolnień co najmniej do 31 maja 2019 r.

Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie: KASA FISKALNA w firmie - aspekty podatkowe organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
WarszawaKatowice

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać