Wyodrębnienie w umowie o pracę honorarium a 50% koszty uzyskania przychodów

12.10.2018 2018-10-12T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/587/wyodrebnienie-w-umowie-o-prace-honorarium-a-50koszty-uzyskania-przychodow
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zgodnie z wyrokiem WSA w Rzeszowie z 7 sierpnia 2018 r., sygn. akt I SA/Rz 465/18 (orzeczenie nieprawomocne) - żaden przepis ustawy o PDOF, ani prawa autorskiego nie wymaga, aby na potrzeby stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w umowie o pracę wyodrębniono kwotowe honorarium za prace twórcze. Ważne jest tylko, aby w sposób jednoznaczny i precyzyjny można było wyodrębnić to honorarium.

WSA stwierdził, że dla zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu na pewno niezbędne jest odseparowanie tej części tego wynagrodzenia, które jest związane z działalnością twórczą i stanowi honorarium za rozporządzenie przez twórcę majątkowymi prawami autorskimi.

Zdaniem WSA, stanowisko organu podatkowego w zakresie wymogu, aby w umowie o pracę było kwotowe zróżnicowanie wynagrodzenia i wskazane honorarium, jest błędną wykładnią art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PDOF.

W orzecznictwie kwestionowano sytuację, kiedy w umowie o pracę w sposób procentowy rozdzielono czas pracy przeznaczony na działalność twórczą i czas pracy pozostały, gdyż nie pozwalało to określić wysokości honorarium za prace twórcze (wyrok WSA w Gliwicach z 15 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/Gl 903/07).

W ocenie WSA, takie wyodrębnienie honorarium może być uregulowane inaczej, wystarczy żeby prowadziło do jednoznacznego jego wyodrębnienia.

Na koniec WSA stwierdził:

"(...) Wprawdzie organ wskazał, że takie wyodrębnienie nie może nastąpić poprzez wydanie zarządzenia wewnętrznego z procentowym określeniem maksymalnej wysokości honorarium, ale nie odniósł się do tych elementów z wniosku, które według Politechniki pozwalają na takie precyzyjne wyodrębnienie, a mianowicie konieczny wniosek pracownika naukowego, oświadczenie, ewidencja utworów prowadzona przez pracownika i płatnika, zatwierdzanie ewidencji utworów przez przełożonego pracownika. (...)"


Korzystne wyroki w sprawie możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów wydały również:

•    WSA w Gliwicach (wyrok z 28 sierpnia 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 624/18),
•    WSA w Warszawie (wyrok z 6 czerwca 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 2346/17),
•    WSA w Gdańsku (wyrok z 5 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 418/18).


Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać