Format elektronicznych sprawozdań finansowych

10.10.2018 2018-10-10T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/585/format-elektronicznych-sprawozdan-finansowych
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Ministerstwo Finansów przygotowało format dla elektronicznych sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Struktury tzw. e-sprawozdań finansowych są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów Znajduje się tam „link”, który otwiera nowe okno, w którym są pliki do pobrania, obejmujące zakres informacyjny sprawozdań finansowych wynikający z przepisów o rachunkowości.

Pliki te dotyczą:
•    sprawozdań jednostkowych określonych w ustawie o rachunkowości, czyli jednostki innej niż bank, zakład ubezpieczeń, oraz zakład reasekuracji (załącznik nr 1),
•    sprawozdań banku (załącznik nr 2 oraz informacja dodatkowa z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków),
•    sprawozdań ubezpieczyciela (załącznik nr 3 oraz informacja dodatkowa z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji),
•    sprawozdań jednostki mikro (załącznik nr 4),
•    sprawozdań jednostki małej (załącznik nr 5),
•    sprawozdań organizacji pozarządowej (załącznik nr 6).

Zamieszczone pliki dotyczą także zakresu informacyjnego sprawozdań jednostkowych a także sprawozdań skonsolidowanych wynikających z rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy, czyli:
•    sprawozdań jednostkowych: domów maklerskich, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, małych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, alternatywnych spółek inwestycyjnych - dodatkowe zestawienie lokat oraz informacja dodatkowa;
•    sprawozdań skonsolidowanych: zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, domów maklerskich oraz pozostałych jednostek (innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji).


Pliki zamieszczone na stronie internetowej MF są w formacie XSD. Określone zostały struktury i format, nie udostępniono jednak narzędzia pozwalającego wytworzyć sprawozdanie finansowe wymagane ustawą o rachunkowości. W związku z tym jednostki powinny posiadać program, czyli edytor XML, który pozwoli na podstawie wzorcowej struktury XSD wytworzyć sprawozdanie finansowe jako plik w wymaganym formacie XML. Pliki udostępnione przez MF posiadają formę ustrukturyzowaną, ale dodatkowe informacje i objaśnienia, ze względu na swoją specyfikę, dla wszystkich jednostek jako całość nie został ustrukturyzowany. Ustrukturyzowano natomiast tylko jeden punkt tej informacji, dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym. Natomiast wprowadzenie do sprawozdania finansowego w każdym przypadku ma formę ustrukturyzowaną.

Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać