Od 1 października obowiązują elektroniczne wersje sprawozdań finansowych

08.10.2018 2018-10-08T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/583/od-1-pazdziernika-obowiazuja-elektroniczne-wersje-sprawozdan-finansowych
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od 1 października 2018 r. zmiany w przepisach dotyczą:

1. Sporządzania sprawozdań finansowych – jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z płatności muszą być sporządzone w wersji elektronicznej i podpisane w sposób elektroniczny - czyli podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdania finansowe jednostkowe oraz skonsolidowane jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS muszą być również sporządzane w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w BIP na stronie Ministerstwa Finansów.

2. Składania sprawozdań do rejestru przedsiębiorców KRS – od 1 października 2018 r. do KRS będą mogły być przekazywane wyłącznie sprawozdania finansowe sporządzone w formie elektronicznej. (trwają prace nad wprowadzeniem przepisów, które mają zapewnić również po 1 października 2018 r. możliwość dołączenia do zgłoszenia skanu sprawozdania sporządzonego przed 1 października 2018 w postaci papierowej). Przepisy nie wymagają postaci elektronicznej uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty. (trwają prace nad wprowadzeniem przepisów, które mają zapewnić od 1 października 2018 r. możliwość dołączenia do zgłoszenia ich elektronicznych kopii)

3. Składania sprawozdań do urzędu skarbowego – zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy o PDOF, podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości. (w takiej samej postaci, jaką przewidziano dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS) Sprawozdanie to będzie udostępniane przez Szefa KAS naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz Ministrowi Finansów. Z kolei zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o PDOP, podatnicy CIT, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani będą do sporządzenia sprawozdania finansowego, i przekazania do urzędu skarbowego tego sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpisu uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS nie będą musieli przekazywać ww. dokumentów do US.

4. Sporządzenia i podpisania sprawozdania z badania – w związku ze zmianą wprowadzoną w ustawie o biegłych rewidentach, sprawozdania z badania podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS będą musiały być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.

Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać