Pracownik młodociany od 1 września 2018 r.

14.09.2018 2018-09-14T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/567/pracownik-mlodociany-od-1-wrzesnia-2018-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Do niedawna pracownikiem młodocianym w rozumieniu Kodeksu pracy była osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Z dniem 1 września 2018 r. nastąpiło obniżenie tego wieku o rok. W tym dniu wszedł w życie art. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 56, poz. 458 z późn. zm.) zmieniający brzmienie art. 190 K.p. oraz art. 191 § 5 pkt 3 i 4 K.p.

Zgodnie z art. 191 § 2 K.p pracownik młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

Przygotowanie zawodowe odbywa się w formie:
•    nauki zawodu, która ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy na podstawie umowy o pracę oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w systemie pozaszkolnym,
•    przyuczenia do wykonywania określonej pracy, które ma za zadanie przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
•    rzemieślniczego przygotowania zawodowego młodocianych zatrudnionych w tym celu u pracodawców będących rzemieślnikami w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Wprowadzenie dopiero teraz art. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. było podyktowane faktem, że po przesunięciu obowiązkowego wieku szkolnego z 7 do 6 lat od 1 września 2018 r. na rynek pracy wchodzi pierwszy rocznik absolwentów gimnazjów, którzy zaczęli naukę w wieku 6 lat. Przepis pozostaje aktualny do 1 września 2019 r., kiedy to ze struktury szkolnictwa powszechnego definitywnie znikną gimnazja, których proces wygaszania rozpoczął się 1 września 2017 r. Przywrócenie od 1 września 2016 r. obowiązku szkolnego od 7go roku życia nie zmieniły obniżenia wieku młodocianych.

Obecnie trwają prace nad doprecyzowaniem zasad zatrudniania takich pracowników młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończą oni 15 lat i 18 lat. W tej chwili pracownik młodociany musi, tak jak dotychczas mieć ukończoną co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową oraz posiadać badania lekarza medycyny pracy stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu.

Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać