Odroczenie terminu złożenia informacji o ewidencji VAT w postaci JPK

13.09.2018 2018-09-13T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/566/odroczenie-terminu-zlozenia-informacji-o-ewidencji-vat-w-postaci-jpk
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Podatnicy VAT mają obowiązek przekazywać informacje o ewidencji w formie JPK bez wezwania organu podatkowego do 25go dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Zawsze mogą się jednak zdarzyć sytuacje, w których podatnik z różnych przyczyn nie jest w stanie dochować terminu złożenia informacji JPK_VAT.

Nieprzesłanie w terminie ewidencji VAT w formie JPK niesie za sobą ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej, ponieważ ewidencja JPK_VAT jest również informacją podatkową.

Według przepisów, kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, naraża się na odpowiedzialność na podstawie art. 80 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226 ze zm.). Brak takiej informacji może być więc zakwalifikowany jako wykroczenie skarbowe a nawet przestępstwo skarbowe.

Kwalifikacja takiego czynu zależy od okoliczności danej sprawy czyli przykładowo:
•    stopnia szkodliwości społecznej czynu,
•    sposobu jego popełnienia,
•    pobudek działania sprawcy.

Za wykroczenie skarbowe grozi grzywna od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia ale niezłożenie informacji podatkowej potraktowane jako przestępstwo skarbowe karane jest grzywną od 10 do 120 stawek dziennych. Z kolei stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przekraczać jej czterystu-krotności.

Sposobem na uniknięcie kary w sytuacji, gdy informacji o ewidencji VAT w postaci JPK za dany miesiąc nie można przekazać w terminie, jest odroczenie tego terminu. Wniosek o odroczenie terminu należy uzasadnić ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym ale decyzja organu podatkowego w tej sprawie ma charakter uznaniowy. Przykładowym powodem złożenia wniosku o odroczenie terminu może być długotrwała choroba podatnika, konieczny dłuższy wyjazd, awaria systemu finansowo-księgowego do przesyłania danych w formie JPK.

Wniosek o odroczenie terminu złożenia informacji o ewidencji VAT w postaci JPK należy wnieść przed upływem terminu do jej złożenia, ponieważ nie można wnioskować o odroczenie terminu, który już upłynął.

Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie:
Jednolity Plik Kontrolny
WarszawaKatowice

organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać