Planowane zmiany w kosztach związanych z używaniem samochodów w firmie

11.09.2018 2018-09-11T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/564/planowane-zmiany-w-kosztach-zwiazanych-z-uzywaniem-samochodow-w-firmie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji – RCL został opublikowany projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym, w którym znalazły się między innymi zmiany dotyczące ujmowania w firmowych kosztach podatkowych wydatków związanych z używaniem aut osobowych. Projekt przewiduje:

    •    podwyższenie z 20.000 euro do 150.000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest rozliczanie w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej. Ze zmianą limitu kosztowej amortyzacji aut osobowych wiąże się również podwyższenie z 20.000 euro do 150.000 zł kwoty odnoszącej się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, podlegającej rozliczeniu w kosztach podatkowych. Zmiana ta obejmie zarówno podatników PIT oraz CIT;
    •    objęcie limitem 150.000 zł również opłat wynikających z umów leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy samochodów osobowych. Będą one podlegały rozliczeniu w kosztach podatkowych w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem takiej umowy;
    •    do umów leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy zawartych przed 1 stycznia 2019 r. możliwość stosowania dotychczasowych zasad podatkowych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Możliwość ta zostanie ograniczona w odniesieniu do umów zawartych lub zmienionych pomiędzy dniem ogłoszenia ustawy nowelizującej a jej wejściem w życie, które planowane jest na 1 stycznia 2019 r. W tym przypadku opłaty będzie można rozliczać na dotychczasowych zasadach tylko do końca 2018 r.;
    •    rozliczanie samochodów osobowych u podatników PIT i CIT w sposób podobny do obowiązujących przepisów w Ustawie o podatku VAT. Gdy podatnik będzie wykorzystywać taki samochód również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością, czyli także do celów prywatnych, firmowe koszty podatkowe będą mogły być obciążane 50% wydatków związanych z jego używaniem. Zaliczenie do kosztów 100% takich wydatków dotyczyć będzie jedynie wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu wynikającej z przepisów ustawy o VAT;
    •    dla podatników, będący osobami fizycznymi, użytkujących na potrzeby działalności gospodarczej własne samochody osobowe niestanowiące firmowych środków trwałych, zamiast rozliczania wydatków na ich eksploatację w ramach tzw. kilometrówki obciążanie wydatkami związanymi z ich eksploatacją w sposób uproszczony tj. 20% wszystkich poniesionych wydatków eksploatacyjnych.

Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenia podatkowe:
Samochód w firmie - aspekty podatkowe
Warszawa

Podróże służbowe i samochód w firmie - aspekty podatkowe
Katowice

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać