Planowane zmiany w podatku VAT09-08-2018

Na stronie Ministerstwa Finansów w pozycji serwisy MF – Dla mediów – Wywiady, Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że planuje w najbliższym czasie duże zmiany w zakresie podatku VAT.

Najistotniejsze nowe rozwiązania miałyby polegać na:

•    likwidacji deklaracji VAT
Ze względu na objęcie wszystkich czynnych podatników VAT obowiązkiem przesyłania JPK_VAT według Ministerstwa Finansów nie ma potrzeby dodatkowego przesyłania deklaracji. Według założeń deklaracje VAT zostaną zlikwidowane w 2019 r.

•    ujednoliceniu stawek VAT
Według planowanych zmian towary mają być przypisane do poszczególnych kategorii na podstawie nomenklatury CN, czyli klasyfikacji statystycznej stosowanej do tej pory na potrzeby celne.

•    możliwości wystąpienia o wiążącą informację stawkową
W klasyfikacji towarów dla celów podatkowych po wprowadzeniu zmian nie będzie już pośredniczył GUS. Wiążącą informację stawkową ma wydawać administracja skarbowa.

Zapowiadane zmiany są dopiero na etapie planów Ministerstwa Finansów, ale ich wprowadzenie na pewno przyczyniłoby się do uproszczeń w rozliczaniu podatku VAT oraz likwidacji pojawiających się wątpliwości w zakresie właściwego stosowania stawek VAT.Dorota Andrychowska

______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenia: AKADEMIA VAT 2018
Warszawa Katowice

organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości.
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać