NIP na paragonie z kasy fiskalnej – zmiany w 2019 r.

31.07.2018 2018-07-31T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/533/nip-na-paragonie-z-kasy-fiskalnej-zmiany-w-2019-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zgodnie z planowanymi zmianami zasad fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP w 2019 r. będzie można wystawiać tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż będzie zawierał ten numer, czyli NIP.

Według wcześniejszych projektów przepisy dotyczące wystawiania faktur na podstawie paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się numerem NIP miały wejść już z dniem 1 lipca 2018 r.

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który reguluje również kwestie wystawiania faktur do uprzednio wystawionych paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie.

Zmiany mają zapobiec nadużyciom w zakresie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych, które nie mają odzwierciedlenia w istniejącym stanie faktycznym, czyli wystawianie faktur do paragonów, które nie zostały odebrane przez klientów.

Wejście w życie w/w przepisów nie będzie automatycznie zmuszać sprzedawców do wymiany „starych” kas rejestrujących na nowe urządzenia wyposażone w możliwość umieszczania NIP nabywcy. Zmiany przepisów dotyczyć będą tylko przypadku, gdy podatnik otrzymuje paragon, a następnie żąda wystawienia do niego faktury. Wtedy możliwość wymiany paragonu na fakturę będzie możliwe, gdy na paragonie fiskalnym będzie NIP nabywcy.

Jednym słowem przepisy zmienią tylko sam proces dokumentowania sprzedaży na rzecz przedsiębiorców chcących otrzymać fakturę VAT. Według wyjaśnień Ministerstwa nowe przepisy mają być reakcją na nieuczciwy proceder polegający na wystawianiu faktur, w zamian za korzyść majątkową, do paragonów, które nie zostały odebrane przez klientów. Nadużycia zostały dostrzeżone głównie w branży paliwowej oraz budowlanej, jednak pozwolą również na wyeliminowanie przypadków wystawiania faktur na podstawie pozostawionych przez nabywcę paragonów bez względu na rodzaj transakcji.


Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie:
KASA FISKALNA W FIRMIE - aspekty podatkowe
WarszawaKatowice

organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij