Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu12-07-2018

Już jutro, czyli 13 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, wielokrotnie nowelizowana, ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Nowa ustawa doprecyzowuje kontrowersyjne przepisy dotychczas obowiązujące, rozszerza zakres obowiązków i uprawnień zarówno administracji publicznej (jednostki współpracujące) oraz sektora prywatnego (instytucji obowiązanych).

Nowe przepisy wdrażają adekwatne dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia Rady UE. Ustawa rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy.

•    Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) zlikwidował obecnie możliwość szkolenia e-learningowego.
•    Powyższe nie zwalnia jednak z uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.
•    Warunek ten spełni udział w szkoleniu przeprowadzonym przez osobę – zgodnie z wytycznymi GIIF – dającą rękojmię należytego wykonania powyższego obowiązku.


Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", które organizujemy w 4 miastach w Polsce. Zapraszamy!
WarszawaKatowice OlsztynPoznań

To szkolenie możemy zorganizować także w formie szkolenia zamkniętego, tylko dla Twojej firmy, dostosowując jednocześnie program, termin i miejsce).

zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać