Pracownicze Plany Kapitałowe

29.06.2018 2018-06-29T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/510/pracownicze-plany-kapitalowe
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Ministerstwo Finansów w dniu 15 lutego 2018 r. przekazało do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe w skrócie PPK to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez pracownika 60-go roku życia.

Składki na PPK mają być finansowane przez podmiot zatrudniający i zatrudnionego. Ich łączna minimalna wysokość ma wynosić 3,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Natomiast maksymalnie będzie mogło być odprowadzanych do PPK łącznie 8,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składki odprowadzane przez zatrudnionego mają być rozliczane z wynagrodzenia netto. Projekt przewiduje także zachęty fiskalne ze strony państwa w postaci jednorazowej składki powitalnej i dopłat rocznych.

Nowe rozwiązania mają być wprowadzane etapami a kolejność tworzenia PPK ma być uzależniona od wielkości lub typu podmiotu zatrudniającego. Z początkiem 2019 r., do PPK mają przystąpić największe podmioty, które zatrudniają powyżej 250 osób. Najpóźniej bo w połowie 2020 r., do PPK mają przystąpić małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Instytucjami obsługującymi PPK mają być towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które posiadają zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce oraz mają co najmniej 3-letni okres doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.

Pracownicze Plany Kapitałowe, załącznik 1


Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij