Planowane uproszczenia w podatku dochodowym

21.06.2018 2018-06-21T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/503/planowane-uproszczenia-w-podatku-dochodowym
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Ministerstwo Finansów pracuje nad uproszczeniami podatkowymi, które mają być zgodne z filozofią 3xP - przejrzyście, prosto, przyjaźnie dla podatnika.

Z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej - mf.gov.pl wynika, że planowane uproszczenia będą dotyczyć:

•    obniżenia stawki podatku CIT do 9% dla małych firm,
•    podwyższenia progu "małego podatnika" w PIT i CIT do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży, (niższa stawka podatku, możliwość kwartalnych rozliczeń, korzystniejsze zasady amortyzacji)
•    możliwości jednorazowego rozliczenia całości poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym,
•    podwyższenia z 20.000 euro do 150.000 zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,
•    wprowadzenia możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka oraz małoletnich dzieci podatnika,
•    wprowadzenia możliwości obniżenia przychodu o hipotetyczny (nieponiesiony) koszt odsetkowy, (łączna kwota kosztów z tego tytułu będzie limitowana)
•    wprowadzenia możliwości uwzględnienia wartości zadłużenia (również pożyczki) w kosztach uzyskania przychodów z tytułu wniesienia takiego zobowiązania tytułem wkładu do spółki,
•    wydłużenia do 3 lat okresu, w jakim ma nastąpić wydatkowanie na nabycie (także to ostateczne) własności innego mieszkania czy domu celem skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej,
(obecnie termin ten wynosi 2 lata)
•    rozszerzenia katalogu wydatków na cele mieszkaniowe, aby znalazły się w nim także wydatki na przebudowę lub remont lokalu, które podatnik poniesie zanim stanie się jego właścicielem,
•    liczenia pięcioletniego terminu po którym dom, czy mieszkanie może być sprzedane bez podatku, u spadkobiercy od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę,
•    liczenia kosztów nabycia czy wytworzenia nieruchomości przez spadkodawcę u spadkobiercy,
•    liczenia długów i ciężarów spadkowych, w tym roszczenia o zachowek u spadkobiercy,
•    wprowadzenia ulgi "Innovation Box", która polega na preferencyjnym opodatkowaniu (obniżoną stawką podatkową) kwalifikowanego dochodu, wyodrębnionego z całości dochodu podatnika, uzyskiwanego ze składników własności intelektualnej chronionych przykładowo przez patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie; warunkiem koniecznym dla skorzystania z projektowanej preferencji ma być wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej.

Dorota Andrychowska

______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenia dotyczące podatków dochodowych:
Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT
WarszawaKatowice

Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT
WarszawaKatowice

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij