Rezygnacja ze stosowania kasy fiskalnej

20.06.2018 2018-06-20T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/502/rezygnacja-ze-stosowania-kasy-fiskalnej
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zaistnienie niektórych okoliczności umożliwia podatnikowi rezygnację ze stosowania kasy fiskalnej.

O ile podatnik zaprzestanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych, czyli na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie powstanie wobec niego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej i tym samym będzie miał możliwość zlikwidowania takiej kasy.

Podatnicy zaprzestają również prowadzenia sprzedaży podlegającej ewidencjonowaniu w kasie rejestrującej w związku z wykonywaniem wyłącznie czynności przedmiotowo zwolnionych z rejestracji w kasie. Zwolnieniem tym objęte są przykładowo niektóre usługi dotyczące rolnictwa, obozowiska dla dzieci, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w zakresie edukacji, usługi finansowe czy usługi ubezpieczeniowe.

Zrezygnować ze stosowania kasy fiskalnej może również podatnik, który mimo braku obowiązku stosowania kasy fiskalnej w prowadzonej działalności gospodarczej, dobrowolnie rozpoczął ewidencjonowanie osiąganych obrotów przy jej użyciu (sprzedaż nie przekroczyła kwoty uprawniającej do korzystania ze zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej).

Bez względu na powód, zakończenie użytkowania kasy fiskalnej wymaga przeprowadzenia przez podatnika określonych czynności:
•    należy wykonać raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
•    trzeba złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy;
•    trzeba złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
•    należy przy pomocy serwisanta kasy dokonać odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.
Jeżeli rezygnacja ze stosowania kasy fiskalnej nastąpi przed upływem trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania, podatnik musi zwrócić kwotę ulgi przyznanej na jej zakup.

Dorota Andrychowska

______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie: KASA FISKALNA W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
WarszawaKatowice

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij