„Przymusowy” urlop wypoczynkowy

15.06.2018 2018-06-15T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/498/przymusowyurlop-wypoczynkowy
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zgodnie z art. 163 § 1 Kodeksu Pracy pracodawca udziela pracownikom urlopu wypoczynkowego zgodnie z planem urlopów tworzonym na podstawie ich wniosków.

Terminy podane przez pracowników nie są do końca wiążące dla pracodawcy, ponieważ musi on również zapewnić normalne funkcjonowanie zakładu pracy. Pracownik proponując termin urlopu wypoczynkowego nie może żądać od pracodawcy jego akceptacji, jednak nie jest to również jednostronna decyzja „silniejszego”. Co prawda Kodeks Pracy daje możliwość dopasowania dni wolnych pracownika do aktualnych potrzeb zakładu pracy, ale nie ma to nic wspólnego z nakazem jego odbycia w czasie wskazanym tylko przez pracodawcę.

Pracodawca ma prawo nakazać pracownikowi udanie się na urlop wypoczynkowy tylko w czasie trwania wypowiedzenia lub zgodnie ze stanowiskiem Inspekcji Pracy. Pracodawca ma więc możliwość jednostronnego udzielenia urlopu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

W zakresie jednostronnego udzielania "zaległości" urlopowych są prezentowane różne stanowiska. Zgodnie z art. 161 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik ma do niego prawo. Jeżeli urlop nie zostanie wykorzystany w tym terminie pracodawca powinien go udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Sąd Najwyższy stwierdził, "…pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody…" ale we wcześniejszym rozstrzygnięciu napisano "…nie ma jednej i prostej odpowiedzi na pytanie, czy pracodawca może jednostronnie skierować pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy. Odpowiedź zależy od okoliczności, a te mogą być rozmaite...".

Gdyby nieobecność pracownika naraziła zakład pracy na zakłócenia toku pracy, przepisy Kodeksu Pracy pozwalają przesunąć termin zaplanowanego wcześniej urlopu wypoczynkowego, pod pewnymi warunkami pracodawca może również odwołać pracownika z urlopu.

W przypadku urlopu wypoczynkowego „bieżącego” pracodawca ma wpływ na termin jego wykorzystywania, ale nie może wysyłać na niego pracowników „przymusowo”.

Dorota Andrychowska

______________________________________________________________________________

Zapraszamy na szkolenie: Urlopy wypoczynkowe organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
Warszawa

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij