Umowy wykonywane przez wspólników spółki osobowej na rzecz spółki15-05-2018

Odnosząc się do art. 23 ust. 1 pkt 10 updof Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 13 kwietnia 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.68.2018.2.WR wyjaśnił, że:
użyte w przepisie pojęcie „praca własna” oznacza wartość wszelkiego rodzaju nakładów pracy świadczonej przez wskazane osoby, bez względu na to, czy jest ona wykonywana na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej mającej charakter umowy zlecenia lub umowy o dzieło, czy też bezumownie.
Nie ma tutaj również znaczenia rodzaj i zakres podejmowanych czynności.


Dlatego w sytuacji gdy działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki niebędącej osobą prawną, czyli przykładowo spółki jawnej, spółki komandytowej czy spółki partnerskiej, a wspólnicy tej spółki jako osoby fizyczne świadczą na jej rzecz, za wynagrodzeniem, usługi na podstawie różnego rodzaju umów – to wynagrodzenie otrzymane za pracę własną nie będzie u tych wspólników kosztem uzyskania przychodów.
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać