Ważne terminy! I rata odpisu na ZFŚS14-05-2018

Środki Funduszu Świadczeń Socjalnych powinny być gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Zgodnie z przepisami Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych są dwa terminy przekazywania odpisów na konto bankowe:
•    Pierwszą ratę odpisów na wyodrębniony rachunek bankowy pracodawca ma obowiązek przekazać w terminie do 31 maja danego roku. W 2018 r. termin ten przesuwa się na 1 czerwca 2018 r. We wskazanym terminie wysokość wpłaconego odpisu powinien odpowiadać równowartości co najmniej 75% odpisu podstawowego.
•    Drugą ratę odpisów pracodawcy przekazują do 30 września danego roku.

Wysokość przekazanych odpisów podlega skorygowaniu na koniec danego roku kalendarzowego w oparciu o faktyczną przeciętną liczbę zatrudnionych w firmie.

W roku 2018 r. wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach wynosi 1.185,66 zł. (1.580,89 zł szczególne warunki lub szczególny charakter zatrudnienia).
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać