Dokumentacja cen transferowych , CIT-TP, PIT-TP przedłużenie terminu09-03-2018

Zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 22 lutego 2018 roku termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych, złożenie oświadczenia o jej sporządzeniu i na dołączenie do zeznania podatkowego sprawozdań CIT-TP / PIT-TP za lata 2017 i 2018 roku zostanie przesunięty na koniec września 2018 r. oraz na koniec września 2019 roku.

Minister Finansów skorzystał z prawa do zmiany terminu ustawowego aktem niższej rangi na mocy art. 50 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat cen transferowych zapraszamy na szkolenie CENY TRANSFEROWE 2018 - regulacje prawne, dokumentacja podatkowa organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości.
WarszawaKatowice
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać