Ministerstwo Finansów przesłało projekt do konsultacji07-03-2018

Ministerstwo Finansów zaprasza do zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu.

Projekt można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Projekt Legislacji

Swoje uwagi można zgłaszać w ciągu 14 dni na adres sekretariat.pt@mf.gov.pl

Projekt przedstawiony jest w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62).

Zmiana ustawy wprowadza mechanizm podzielonej płatności. Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT.
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać