Ministerstwo Finansów chce wprowadzić zmiany dla najmniejszych przedsiębiorców31-01-2018

Ministerstwo Finansów umieściło na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane w celu poddania go konsultacjom.

Ministerstwo chce wprowadzić dodatkową możliwość podpisywania ksiąg przesyłanych drogą elektroniczną przeznaczoną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W niedalekiej przyszłości będzie można stosować podpis zawierający informacje potwierdzający jego autentyczność, tj. przychód z PIT, imię, nazwisko, data urodzenia, oraz NIP pracownika.

Wprowadzone zmiany będą ułatwieniem w raportowaniu plików JPK_VAT. Odnoszą się do określenia sposobu przesyłania plików stanowiących informację o prowadzonej ewidencji. Pliki te należy przekazywać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej bez wezwania do 25. dnia następnego miesiąca. Przesyłane są one wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (nie jest możliwe przekazywanie tych plików na informatycznych nośnikach danych). Po raz pierwszy obowiązek przesłania plików będą mieli najmniejsi podatnicy rozliczający podatek VAT dopiero za styczeń 2018 r. Obowiązek obejmie również najmniejsze podmioty.

Po wejściu w życie nowych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, będą mogły przesłać plik JPK_VAT opatrzony jedynie swoimi podstawowymi danymi oraz kwotą przychodu z PIT – bez konieczności zakupu kosztownego kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani nawet posiadania profilu zaufanego.
Aby złożyć podpis elektroniczny w nowej formie należy podać następujące unikalne dane:

- identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL podatnika,
- pierwsze imię,
- nazwisko,
- data urodzenia
- wysokość przychodu uzyskanego w roku podatkowym, wykazanego w zeznaniach podatkowych i rocznych obliczeniach podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi,

Jeśli w danym roku nie została złożona żadna deklaracja należy wpisać ‘0”.


Rozporządzenie, które wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ma być korzystne dla najmniejszych przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad postępowania z Jednolitym Plikiem Kontrolnym zapraszamy na szkolenie JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W 2018 ROKU organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości.
WarszawaKatowiceOlsztynGdańskPoznań

zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać