Facebook

Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Fundacja Rozwoju Rachunkowości | Szkolenia, kursy zawodowe

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Zaliczka na podatek dochodowy PIT-5 za grudzień08-01-2018

Przedsiębiorcy prowadzący księgę przychodów i rozchodów, opodatkowani podatkiem liniowym lub podatkiem według skali podatkowej, płacą zaliczki w ciągu roku na podatek dochodowy miesięcznie lub kwartalnie do 20-go dnia miesiąca następnego. Zaliczkę na podatek za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego mają obowiązek wpłacić do 20 stycznia następnego roku podatkowego. To oznacza, że zaliczkę za grudzień lub ostatni kwartał 2017 r. powinni oni zapłacić do 22 stycznia 2018 r. (20 stycznia 2018 r. przypada w sobotę, więc następuje przesunięcie terminu).

Przedsiębiorcy mają możliwość uniknięcia tego obowiązku jeśli przed tym terminem złożą zeznanie roczne (odpowiednio PIT-36 lub PIT-36L) i wpłacą na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek wynikający z tego zeznania.

Trzeba zwrócić uwagę na to i pamiętać o tym, że szybsze złożenie zeznania rocznego przy braku zapłaty podatku do 20 stycznia następnego roku podatkowego nie zwalnia podatnika z zapłaty zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego.
kup książkę

Kontakt

Proszę czekać...
proszę czekać